CO2-neutrale træpiller

CO2-neutrale træpiller med god klimasamvittighed

Vil du påvirke klimaet så lidt som muligt – også når du opvarmer din bolig? Hos Heatlets  finder du CO2-neutrale træpiller. 
CO2 neutrale træpiller fra Heatlets
Heatlets PremiumPlus - den velkendte træpille med et CO2-neutralt plus
 • Premium
  Altid høj ensartethed og brændværdi | Lavt vand- og askeindhold
 • Plus
  FSC®-certificeret resttræ | Klimavenlig emballage | Et træ i en folkeskov 
Køb CO2-neutrale træpiller her
Heatlets gør vi os umage med at klimaoptimere, og vores  ambition er at blive 100 % CO2-neutrale. Siden 2014 har vi brugt certificeret  bæredygtigt resttræ fra savværker og europæisk skovdrift t il at fremstille vores kvalitetstræpiller,  og skridt for skridt har vi optimeret vores værdikæde.  I 2020 lancerer vi vores  første CO2-neutrale træpille - Heatlets  PremiumPlus 
Heatlets PremiumPlus – den CO2-neutrale træpille
Heatlets PremiumPlus er resultatet af, at vi har arbejdet med den påvirkning vores træpiller har på klimaet - hele vejen fra skoven og hjem til dig. Vi har tilpasset og optimeret, så det samlede CO-aftryk nu er reduceret – ja faktisk CO2-neutralt.  
 • Resttræ bliver til 100 % bæredygtige træpiller   
  Træpillerne produceres udelukkende af certificeret bæredygtigt resttræ fra savværker.

  Træ som oprindeligt stammer fra FSC®-certificeret bæredygtige skove.
 • Bæredygtig produktion  
  Under produktion tørres  træpillerne med 100 % klimavenlig energi Energien kommer  fra sol og biomasse.   
 • Grøn pakning  
  T ræpillerne pakke s på fuldautomatiske maskiner, der kører på 100 % grøn strøm.  
 • Klimavenlig emballage 
  Plastikposerne er udskiftet med klimavenlige poser, der er lavet af 80 % biobaseret materiale fra sukkerrør.  Poserne pakke s på FSC-certificerede paller.  --> Læs mere om klimavenlig emballage
 • Transport med omtanke  
  Vi kører og sejler kun med fyldte lastrum og tager ingen omveje.  
 • Et træ i en folkeskov  
  Vi er vilde med sunde skove i vækst. Derfor planter vi et  træ i en dansk folkeskov for hver produceret palle  træpiller. --> Læs mere træplantning her
Hvor meget CO2 kan du spare? 
Prøv vores CO2-beregner og se, hvor meget CO2 du kan spare på din opvarmning ved at skifte til Heatlets  PremiumPlus

Hvor mange paller træpiller bruger du om året? stk.

Træk i slideren og vælg antallet af paller du bruger om året

Ved at bruge Heatlets PremiumPlus kan du årligt spare

Antal paller stk.
CO2 besparelse kg. CO2
i forhold til andre importederede træpiller
Køb nu →

Besparelsen svarer også til

Km. i en ny Peaguet 208
Bøffer (200 g)
Kilo Kartofler eller gulerødder (Dansk)
Vin (flasker)
Stor Fadøl (0,5 l)
Ketchup (kg)
Tomat eller agurker (kg)
Lys chokolade
Mørk chokolade
1 l letmælk

Forskel mellem Premium og PremiumPluskg. CO2 pr. ton træpiller

Hvad betyder CO2-neutral?  
At være CO2-neutral betyder, at CO2-regnskabet går i nul.  At der er balance mellem CO2-udslippet og absorberingen af CO2 fra atmosfæren til kulstofdræn. Kulstofdræn er et system der absorberer mere CO2, end det slipper ud. De vigtigste  naturlige kulstofdræn er jorden, skovene og havene . Kulstof, der opbevares i naturlige dræn, slippes ud i atmosfæren under fx skovbrande eller ved  afskovning 
 
Med Heatlets PremiumPlus har vi opnået en så klimavenlig rejse, at CO2-aftrykket går i nul. Derfor kan vi med rette kalde træpillerne CO2-neutrale. Det er verificeret af non-profit organisationen NEPCon.   
Hvad er CO2-aftryk 
CO2-aftryk, eller carbon footprint som det også kaldes, er et begreb, der dækker en virksomheds, en persons  eller et produkts udledning af CO2. Det  bliver typisk opgjort i ton og indeholder alle de aktiviteter, som medfører et CO2- udslip. Fx produktion transport og emballage. 
Heatlets producerer vi med omtanke for klimaet Vi optimerer og udvikler løbende nye metoder til at  reducere det samlede CO2-aftryk. 

Køb bæredygtige træpiller her

License Code: FSC® C125676