CO2-neutrale træpiller med god klimasamvittighed


Vil du påvirke klimaet så lidt som muligt – også når du opvarmer din bolig? Hos Heatlets finder du CO2-neutrale træpiller. 

Heatlets PremiumPlus - den velkendte træpille med et CO2-neutralt plus
 • Premium
  Altid høj ensartethed og brændværdi | Lavt vand- og askeindhold
 • Plus
  FSC®-certificeret resttræ | Klimavenlig emballage | Et træ i en folkeskov 
 --> Køb CO2-neutrale træpiller her
Heatlets gør vi os umage med at klimaoptimere, og vores ambition er at blive 100 % CO2-neutrale. Siden 2014 har vi brugt certificeret bæredygtigt resttræ fra savværker og europæisk skovdrift til at fremstille vores kvalitetstræpiller, og skridt for skridt har vi optimeret vores værdikæde. I 2020 lancerer vi vores første CO2-neutrale træpille - Heatlets PremiumPlus 

Heatlets PremiumPlus – den CO2-neutrale træpille
Heatlets PremiumPlus er resultatet af, at vi har arbejdet med den påvirkning vores træpiller har på klimaet - hele vejen fra skoven og hjem til dig. Vi har tilpasset og optimeret, så det samlede CO-aftryk nu er reduceret – ja faktisk CO2-neutralt. 
 • Resttræ bliver til 100 % bæredygtige træpiller   
  Træpillerne produceres udelukkende af certificeret bæredygtigt resttræ fra savværker.

  Træ som oprindeligt stammer fra FSC®-certificeret bæredygtige skove.
 • Bæredygtig produktion  
  Under produktion tørres træpillerne med 100 % klimavenlig energiEnergien kommer fra sol og biomasse.   
 • Grøn pakning  
  Træpillerne pakkes på fuldautomatiske maskiner, der kører på 100 % grøn strøm. 
 • Klimavenlig emballage 
  Plastikposerne er udskiftet med klimavenlige poser, der er lavet af 80 % biobaseret materiale fra sukkerrør. Poserne pakkes på FSC-certificerede paller. --> Læs mere om klimavenlig emballage
 • Transport med omtanke  
  Vi kører og sejler kun med fyldte lastrum og tager ingen omveje. 
 • Et træ i en folkeskov  
  Vi er vilde med sunde skove i vækst. Derfor planter vi et træ i en dansk folkeskov for hver produceret palle træpiller. --> Læs mere træplantning her
Hvad betyder CO2-neutral?  
At være CO2-neutral betyder, at CO2-regnskabet går i nul. At der er balance mellem CO2-udslippet og absorberingen af CO2 fra atmosfæren til kulstofdræn. Kulstofdræn er et system der absorberer mere CO2, end det slipper ud. De vigtigste naturlige kulstofdræn er jorden, skovene og havene. Kulstof, der opbevares i naturlige dræn, slippes ud i atmosfæren under fx skovbrande eller ved afskovning 
 
Med Heatlets PremiumPlus har vi opnået en så klimavenlig rejse, at CO2-aftrykket går i nul. Derfor kan vi med rette kalde træpillerne CO2-neutrale. Det er verificeret af non-profit organisationen NEPCon.   
Hvad er CO2-aftryk 
CO2-aftryk, eller carbon footprint som det også kaldes, er et begreb, der dækker en virksomheds, en persons eller et produkts udledning af CO2. Det bliver typisk opgjort i ton og indeholder alle de aktiviteter, som medfører et CO2-udslip. Fx produktiontransport og emballage. 
Heatlets producerer vi med omtanke for klimaetVi optimerer og udvikler løbende nye metoder til at reducere det samlede CO2-aftryk. 


License Code: FSC® C125676 

Loading
Loading