Køb Heatlets træpiller og vi planter et træ

I samarbejde med Growing Trees Network Foundation planter vi et træ i en folkeskov, når du køber Heatlets træpiller  

Tak – du er med til at gøre en forskel  

”Jeg vil gerne sige inderligt tak”, Lars Heiselberg Vang Jensen, formand for Growing Trees Network Foundation.   
Lars takker Heatlets og Heatlets
 kunder for den forskel, vi sammen er med til at gøre, når vi planter træer i Danmarks folkeskove.
 

1 palle eller 1 ton Heatlets træpiller = 1 træ i en folkeskov

For hver palle eller ton Heatlets-træpiller, du køber på heatlets.dk, planter vi et træ. Uanset størrelse og vægt på pillerne. Og uden, at det koster ekstra for dig.
Vi ser det som vores positive forpligtelse at bidrage for at bevare, og i dén kalkule giver et nyplantet træ rigtig god mening. Træer i vækst binder CO2 og forhindrer det i at sive op i atmosfæren og fremprovokere global opvarmning og andre klimaforandringer.
Hos os er det en selvfølge, at træpiller produceres af certificeret bæredygtigt resttræ fra savværker og skovdrift. Men vi stopper ikke her.
Vi sikrer en klimavenlig rejse fra skov til kunde med fokus på bæredygtigt skovbrug, klima og miljø 

Et samarbejde med vokseværk

Vi samarbejder med Growing Trees Network Foundation, der er en selvejende institution med et klart defineret mål om at ”rejse nye folkeskove på kommunal, statslig eller kirkelig jord i Danmark og udlandet til sikring af grundvandsressourcer, klimasikring og CO2-reduktion”.
Growing Trees Network Foundation har mere end 1.400.000 træer i Danmarks folkeskove samt 30.000 i Ghana. Læs mere her 

Her planter Heatlets træer
Folkeskovscertifikater

Himmerig Folkeskov
Struer Folkeskov
Odensevejens Folkeskov


Loading
Loading