En palle Heatlets-træpiller = et træ i en Folkeskov


Når du køber en palle Heatlets træpiller, planter vi et træ i en Folkeskov. Uden at det koster ekstra for dig. Vi ser det som en positiv forpligtelse at bidrage for at bevare, og i dén kalkule giver et nyplantet træ rigtig god mening.
Træer i vækst binder CO2 – særligt i træets grene, rødder og stamme. Dermed siver kulstoffer (CO2) ikke op i atmosfæren og fremprovokerer global opvarmning og andre klimaforandringer.  
Vi planter et træ for hver palle Heatlets-træpiller, du køber på heatlets.dk − uanset størrelse og vægt på pillerne.

Et samarbejde med vokseværk


Vi samarbejder med Growing Trees Network Foundation, der er en selvejende institution med et klart defineret mål om at ville rejse ”nye folkeskove på kommunal, statslig eller kirke jord i Danmark og udlandet til sikring af grundvandsressourcer, klimasikring og CO2-reduktion”.
Landet over har foreningen plantet mere end 200.000 træer.
Læs mere om Growing Trees Network Foundation og dens formål lige her.  


" Fra Growing Trees Network Foundation vil vi gerne udtrykke en stor tak til Heatlets kunder som planter 1 træ, i en ny Folkeskov ved hvert køb af 1 palle træpiller.

Initiativet er simpelt, 1 til 1 og med stor effekt. Folkeskovene plantes over vigtige grundvandsressourcer, hjælper biodiversiteten og plantet bynært er du som kunde med til også at hjælpe nye rekreative perler.

Det er helt sikkert en takkehilsen værdig. Jeres træer vil over år optage store mængder CO2."

Lars Heiselberg Vang Jensen, 

Formand for Growing Trees Network Foundation.Vi bidrager for at bevare


Heatlets er et træpille-brand i Verdo-koncernen. Dagligt arbejder vores mere end 550 medarbejdere på at skabe bæredygtige løsninger, der gør en verden til forskel. Inden for brændsler og biomasse arbejder vi særlig fokuseret med bæredygtighed og bæredygtighedscertificeringer.
CTA: Læs mere om bæredygtighed og certificeringer
Vores træpiller er certificeret biobrændsel. Det betyder, at træet stammer fra ansvarlige skovbrug, som tager hensyn til natur, mennesker, dyre- og planteliv.
I Verdo har vi en målsætning om at plante og opkøbe skov, idet vi ønsker at bidrage til at reducere CO2 og sikre grundvandet. Kampagnen En palle Heatlets-træpiller = et træ i en Folkeskov er en af mange aktiviteter i arbejdet hermed.


Køb Heatlets-træpiller, og vi planter et træ i en Folkeskov

Køb dine Heatlets træpiller her

Loading
Loading