Øverst på siden

Bæredygtige træpiller er ikke helt ude i skoven

Eller sagt på en anden måde. Hvis du ønsker træpiller, som du kan købe med god samvittighed, skal du vælge træpiller, som er produceret af materiale fra bæredygtig skovbrug.

Hvad er FSC®

FSC® er en forkortelse af Forest Stewardship Council® - men hvad gemmer der sig egentlig bag de pæne ord?

FSC® er en mærkningsordning, som gives til skovområder, der overholder krav om beskyttelse af både miljø, dyre- og planteliv samt ordentlige forhold for de mennesker, der arbejder i skoven.

I forhold til produktionen af træpiller, betyder det for eksempel, at vi aldrig bruger mere træ, end skoven selv kan nå at reproducere. På den måde er vi sikre på, at skoven ikke løber tør for træer - så at sige. Der findes FSC®-skove overalt i verden, også i Danmark.

For at få en FSC®-certificering skal producenterne hele tiden leve op til den række af særlige og ikke mindst strenge krav, certifikatet kræver. Det betyder eksempelvis, at producenterne konstant skal sørge for, at det træ, de bruger til træpiller, kan spores tilbage til den skov, hvor træet er fældet.

Dette gælder uanset, om der er mange led imellem den første fældning af træet og den sidste forarbejdning af det til biobrændsel. Det giver forbrugeren en høj grad af sikkerhed for, at træpillerne er produceret efter forskrifterne.

Forbruget må ikke løbe løbsk

Det giver det god mening at tale om FSC® certificerede skove. Vi er blevet belært af
fortidens synder, hvor et stort forbrug af fossile brændstoffer har bragt kloden i en sørgelig tilstand.
Her blev der netop ikke tænkt på, at de fossile brændstoffer havde en slutdato, og vi brugte løs af
dem, indtil ozonlaget blev tyndt, og vores oprindelige ressourcer pludselig var ved at slippe op.

Det tager mange år for naturen at producere olie og andre fossile brændstoffer. Og hvis du bruger
mere, end du tjener, går kontoen i minus. På samme måde med miljøet.

Når vi høster biomasse, sørger vi for, at kontoen ikke får et overtræk. Der er altid så meget tilbage,
at der er mulighed for at få lidt renter. Det giver god mening og er med til at sikre, at vi også har
energi at bruge af om mange år. Og tilmed uden at vi forurener og ødelægger jordkloden.

Køb træpiller her


Hvorfor bruger vi kun træ fra bæredygtig skovbrug?

Hos Heatlets.dk er vi interesseret i at værne om vores miljøét og på samme tid sikre et godt arbejdsmiljø for de mennesker, der har deres daglige arbejde i skoven. Det handler nemlig både om natur, mennesker, dyre- og planteliv.

Det synes vi er en passende måde at drive forretning på. Og det stemmer godt overens med det etiske og moralske regelsæt, vi gerne vil kendes på. Men der er også andre grunde til, at vi har truffet et valg om kun at anvende træ fra bæredygtig skovbrug:

  • Med bæredygtigheds-certificeringen følger et mere bæredygtigt marked af andre virksomheder
Her er der faktisk tale om et skifte af ret afgørende karakter. Hvor det før i tiden var forbundet med store udgifter og bøvlede forretningsgange at handle bæredygtigt.

Hvilken betydning har det for dig som forbruger?

For virksomhederne drejer det sig om at sørge for, produkterne lever op til en række etiske standarder, som desværre ikke er gældende i alle virksomheder. Men spiller det nogen rolle for dig, om du får dine træpiller eller andre produkter fra en FSC® certificeret skov? Ja, det gør det. Det hævder vi i hvert fald her hos Heatlets. Forbrugeren i Danmark bliver mere og mere kritisk - og det er faktisk en god ting. Det betyder nemlig, at han eller hun gør sig tanker om, hvilke produkter der er værd at bruge penge på. Om det er fødevarer eller gulvbrædder, er der opstået et behov for autenticitet. Vi vil have produkter med sjæl. Og vi ønsker også at kunne købe varer, som på den ene eller anden måde er bæredygtige. Og på den måde falder FSC® certificeringen meget fint ind i landskabet. Den giver nemlig kunden vished om flere forskellige ting:

  • Der er tænkt på miljø, dyre- og planteliv samt mennesker 
  • Du ved, at du støtter en god sag, når du køber træpiller fra et FSC® certificeret firma som Verdo. 
  • Træet har en historie - det er vigtigt både for fortællingen om at passe på naturen og med hensyn til den autenticitet, vi nævnte før. 
Disse elementer er alle med til at sørge for, at du med god samvittighed kan bruge dine træpiller.

Fremtiden er grøn og fuld af håb

Nød lærer nøgen kvinde at spinde - ligesom nød lærer mennesket at finde andre muligheder og udveje. Vi er kommet i nød, hvad angår vores energiforbrug og den forurening, forbruget har medført. Vi har desværre grebet for sent ind - og som en fest, der løber af sporet, er oprydningen nu for alvor ved at gå i gang. Med brugen af bæredygtig biomasse i vores kraftværker og med eksempelvis Heatlets’ insisteren på kun at anvende biomasse med den rette certificering, er vi heldigvis ved at komme godt i gang. Det betyder måske nok, at festen sluttede for sent - men ikke desto mindre er der jo altid nogen, som bliver tilbage for at rydde op efter de andre.

Det viser sig, at vi med en bæredygtig profil ikke blot kan sikre fremtidens ressourcer - vi kan også sikre de steder på jorden, hvor vi henter biomassen. På den måde er vi med til at skabe arbejdskraft, bibeholde dyre- og planteliv og hele tiden sørge for, at naturen er i harmoni med sig selv. Det er meget mere grøn energi for pengene. Med god samvittighed.

License Code: FSC® C125676                          

Fyr med god samvittighed

Fyr med god samvittighed

Træpiller af høj kvalitet er billigst

Træpiller af høj kvalitet er billigst

Heatlets træpiller stiller højere krav end markedets kvalitetscertificeringer

Heatlets træpiller stiller højere krav end markedets kvalitetscertificeringer


Bæredygtige træpiller er ikke helt ude i skoven

Eller sagt på en anden måde. Hvis du ønsker træpiller, som du kan købe med god samvittighed, skal du vælge træpiller, som er produceret af materiale fra bæredygtig skovbrug.

Hvad er FSC®

FSC® er en forkortelse af Forest Stewardship Council® - men hvad gemmer der sig egentlig bag de pæne ord?

FSC® er en mærkningsordning, som gives til skovområder, der overholder krav om beskyttelse af både miljø, dyre- og planteliv samt ordentlige forhold for de mennesker, der arbejder i skoven.

I forhold til produktionen af træpiller, betyder det for eksempel, at vi aldrig bruger mere træ, end skoven selv kan nå at reproducere. På den måde er vi sikre på, at skoven ikke løber tør for træer - så at sige. Der findes FSC®-skove overalt i verden, også i Danmark.

For at få en FSC®-certificering skal producenterne hele tiden leve op til den række af særlige og ikke mindst strenge krav, certifikatet kræver. Det betyder eksempelvis, at producenterne konstant skal sørge for, at det træ, de bruger til træpiller, kan spores tilbage til den skov, hvor træet er fældet.

Dette gælder uanset, om der er mange led imellem den første fældning af træet og den sidste forarbejdning af det til biobrændsel. Det giver forbrugeren en høj grad af sikkerhed for, at træpillerne er produceret efter forskrifterne.

Forbruget må ikke løbe løbsk

Det giver det god mening at tale om FSC® certificerede skove. Vi er blevet belært af
fortidens synder, hvor et stort forbrug af fossile brændstoffer har bragt kloden i en sørgelig tilstand.
Her blev der netop ikke tænkt på, at de fossile brændstoffer havde en slutdato, og vi brugte løs af
dem, indtil ozonlaget blev tyndt, og vores oprindelige ressourcer pludselig var ved at slippe op.

Det tager mange år for naturen at producere olie og andre fossile brændstoffer. Og hvis du bruger
mere, end du tjener, går kontoen i minus. På samme måde med miljøet.

Når vi høster biomasse, sørger vi for, at kontoen ikke får et overtræk. Der er altid så meget tilbage,
at der er mulighed for at få lidt renter. Det giver god mening og er med til at sikre, at vi også har
energi at bruge af om mange år. Og tilmed uden at vi forurener og ødelægger jordkloden.

Køb træpiller her


Hvorfor bruger vi kun træ fra bæredygtig skovbrug?

Hos Heatlets.dk er vi interesseret i at værne om vores miljøét og på samme tid sikre et godt arbejdsmiljø for de mennesker, der har deres daglige arbejde i skoven. Det handler nemlig både om natur, mennesker, dyre- og planteliv.

Det synes vi er en passende måde at drive forretning på. Og det stemmer godt overens med det etiske og moralske regelsæt, vi gerne vil kendes på. Men der er også andre grunde til, at vi har truffet et valg om kun at anvende træ fra bæredygtig skovbrug:

  • Med bæredygtigheds-certificeringen følger et mere bæredygtigt marked af andre virksomheder
Her er der faktisk tale om et skifte af ret afgørende karakter. Hvor det før i tiden var forbundet med store udgifter og bøvlede forretningsgange at handle bæredygtigt.

Hvilken betydning har det for dig som forbruger?

For virksomhederne drejer det sig om at sørge for, produkterne lever op til en række etiske standarder, som desværre ikke er gældende i alle virksomheder. Men spiller det nogen rolle for dig, om du får dine træpiller eller andre produkter fra en FSC® certificeret skov? Ja, det gør det. Det hævder vi i hvert fald her hos Heatlets. Forbrugeren i Danmark bliver mere og mere kritisk - og det er faktisk en god ting. Det betyder nemlig, at han eller hun gør sig tanker om, hvilke produkter der er værd at bruge penge på. Om det er fødevarer eller gulvbrædder, er der opstået et behov for autenticitet. Vi vil have produkter med sjæl. Og vi ønsker også at kunne købe varer, som på den ene eller anden måde er bæredygtige. Og på den måde falder FSC® certificeringen meget fint ind i landskabet. Den giver nemlig kunden vished om flere forskellige ting:

  • Der er tænkt på miljø, dyre- og planteliv samt mennesker 
  • Du ved, at du støtter en god sag, når du køber træpiller fra et FSC® certificeret firma som Verdo. 
  • Træet har en historie - det er vigtigt både for fortællingen om at passe på naturen og med hensyn til den autenticitet, vi nævnte før. 
Disse elementer er alle med til at sørge for, at du med god samvittighed kan bruge dine træpiller.

Fremtiden er grøn og fuld af håb

Nød lærer nøgen kvinde at spinde - ligesom nød lærer mennesket at finde andre muligheder og udveje. Vi er kommet i nød, hvad angår vores energiforbrug og den forurening, forbruget har medført. Vi har desværre grebet for sent ind - og som en fest, der løber af sporet, er oprydningen nu for alvor ved at gå i gang. Med brugen af bæredygtig biomasse i vores kraftværker og med eksempelvis Heatlets’ insisteren på kun at anvende biomasse med den rette certificering, er vi heldigvis ved at komme godt i gang. Det betyder måske nok, at festen sluttede for sent - men ikke desto mindre er der jo altid nogen, som bliver tilbage for at rydde op efter de andre.

Det viser sig, at vi med en bæredygtig profil ikke blot kan sikre fremtidens ressourcer - vi kan også sikre de steder på jorden, hvor vi henter biomassen. På den måde er vi med til at skabe arbejdskraft, bibeholde dyre- og planteliv og hele tiden sørge for, at naturen er i harmoni med sig selv. Det er meget mere grøn energi for pengene. Med god samvittighed.

License Code: FSC® C125676                          

Fyr med god samvittighed

Fyr med god samvittighed

Træpiller af høj kvalitet er billigst

Træpiller af høj kvalitet er billigst

Heatlets træpiller stiller højere krav end markedets kvalitetscertificeringer

Heatlets træpiller stiller højere krav end markedets kvalitetscertificeringer