Bæredygtige træpiller er ikke helt ude i skoven


Eller sagt på en anden måde. Hvis du ønsker træpiller af god kvalitet, der ikke belaster miljøet og på samme tid tager hånd om lokal arbejdskraft, skal du vælge træpiller, som udelukkende er produceret af materiale fra FSC-skove.

FSC er en forkortelse af Forest Stewardship Council - men hvad gemmer der sig egentlig bag de pæne ord?

FSC er en mærkningsordning, som gives til skovområder, hvor der er et stort fokus på både miljø, dyre- og planteliv samt ordentlige forhold for de mennesker, der arbejder i skoven. Derudover er opmærksomheden også rettet mod, at lokalbefolkningen ikke skal lide under træfældningen. 

 Helt grundlæggende betyder det i forhold til produktionen af træpiller, at vi aldrig bruger mere træ, end skoven selv kan nå at reproducere. Og vi holder et vågent øje med, at alle områdets beboere indgår i produktionen på en sådan vis, at deres behov tilgodeses. På den måde er vi sikre på, at skoven ikke løber tør for træer. Så at sige. Der findes FSC-skove overalt i verden. Også i Danmark.

For at få en FSC-certificering skal du hele tiden leve op til den række af særlige og ikke mindst strenge krav, certifikatet kræver. Det betyder, at du konstant skal sørge for, at eksempelvis det træ, du bruger til træpiller, kan spores tilbage til den skov, hvor træet er fældet.

Og det gælder uanset om, der er mange led imellem den første fældning af træet og den sidste forarbejdning af det til biobrændsel. Det giver forbrugeren en høj grad af sikkerhed for, at vedkommendes træpiller er produceret efter forskrifterne.


Du er vidne til en helt ny måde at tænke energi på


Du kan faktisk godt føle dig heldig. Du har nemlig første parket og dermed frit udsyn til et paradigmeskifte, hvad angår vores holdning til opvarmning og det deraf følgende forbrug af energi.

Når det handler om udledningen af CO2, giver det god mening at tale om, at mange bække små gør en stor å. Ifølge Dansk Energi vil vi i 2020 have sparet klimaet for hele 7,4 millioner tons CO2 i forhold til 1990. Det er en drastisk nedsættelse, som kun har kunnet lade sig gøre på grund af strikse regler og et åbensindet syn på, hvor galt det faktisk stod til.

I den forbindelse skal vi huske på, at biomasse er CO2-neutral og derfor kan bruges i stedet for kul og olie. Kraftvarmeværkerne bruger nemlig også bæredygtig biomasse. Og disse leverer energi til os, når sol-  eller vindenergien ikke er tilstrækkelig.

Men vi har også travlt. Der er en forventning om, at 50% af vores energiforbrug skal komme fra bæredygtige energikilder i 2030.


Forbruget må ikke løbe løbsk


I disse tider giver det god mening at tale om FSC-skove. Vi er blevet belært af fortidens synder, hvor et stort forbrug af fossile brændstoffer har bragt kloden i en sørgelig tilstand. Her blev der netop ikke tænkt på, at de fossile brændstoffer havde en slutdato, og vi brugte løs af dem, indtil ozonlaget blev tyndt, og vores oprindelige ressourcer pludselig var ved at slippe op.

I en næsten naiv tilstand håbede vi hver dag at vågne op til et mirakel, men miraklet udeblev, og nye metoder til bæredygtig enegi måtte tages i brug.

Som du ved, tager det mange år for naturen at producere olie og andre fossile brændstoffer. Og hvis du bruger mere, end du tjener, går kontoen i minus. På samme måde med miljøet.

Når vi høster biomasse, sørger vi for, at kontoen ikke får et overtræk. Der er altid så meget tilbage, at der er mulighed for at få lidt renter. Det giver god mening og er med til at sikre, at vi også har energi at bruge af om mange år. Og tilmed uden at vi forurener og ødelægger jordkloden.


KØB HEATLETS TRÆPILLER HER


Hvorfor bruger vi kun træ fra FSC-skove?


Dette spørgsmål har vi været inde på i forrige afsnit, men det kræver en uddybning.
Hos Heatlets.dk er vi interesseret i at værne om vores miljø og på samme tid sikre et godt arbejdsmiljø for de mennesker, der har deres daglige arbejde i skoven. Det handler nemlig både om natur, mennesker, dyre- og planteliv.
Det synes vi er en passende måde at drive forretning på. Og det stemmer godt overens med det etiske og moralske regelsæt, vi gerne vil kendes på.
Men der er også andre grund til, at vi har truffet et valg om kun at anvende træ fra FSC-certificerede skove:

Med certificeringen følger et marked af andre virksomheder, der har en FSC-certificering
Det er ofte billigere at købe træ, der er FSC-certificeret
Vi imødekommer et krav og en vejledning fra Miljøministeriet, hvor FSC-certificeringen dokumenterer, at Heatlets står for lovlighed og bæredygtighed

Her er der faktisk tale om et skifte af ret afgørende karakter. Hvor det før i tiden var forbundet med store udgifter og bøvlede forretningsgange at handle bæredygtigt, er det i dag blevet meget nemmere.
Det vidner om, at myndigheder og virksomheder for alvor har fået øjnene op for, at vi er nødt til at handle for at imødekomme de krav, som en ændring af jordens tilstand kræver.


Hvilken betydning har det for dig som forbruger?


For virksomhederne drejer det sig altså om at fremtidssikre sig samt sørge for, at produkterne lever op til en række af etiske standarder, som desværre ikke er gældende i alle virksomheder.
Men spiller det nogen rolle for dig, om du får dine træpiller eller andre produkter fra en FSC-certificeret skov?
Ja, det gør det. Det hævder vi i hvert fald her hos Heatlets.
Forbrugeren i Danmark bliver mere og mere kritisk. Og det er faktisk en god ting. Det betyder nemlig, at han eller hun gør sig tanker om, hvilke produkter der er værd at bruge penge på. Om det er fødevarer eller gulvbrædder, er der opstået et behov for autenticitet. Vi vil have produkter med sjæl. Og vi ønsker også at kunne købe varer, som på den eller anden måde er bæredygtige.
Og på den måde falder FSC-certificeringen meget fint ind i landskabet. Den giver nemlig kunden vished om flere forskellige ting:

Der er tænkt på miljø, dyre- og planteliv samt mennesker
Du ved, at du støtter en god sag, når du køber træpiller fra et FSC-certificeret firma som Heatlets
Træet har en historie - det er vigtigt både for fortællingen om at passe på naturen og med hensyn til den autenticitet, vi nævnte før

Disse elementer er alle med til at sørge for, at du med god samvittighed kan bruge dine træpiller, og på den måde kan du også få meget mere grøn varme for pengene.


Fremtiden er grøn og fuld af håb


Nød lærer nøgen kvinde at spinde - ligesom nød lærer mennesket at finde andre muligheder og udveje. Vi er kommet i nød, hvad angår vores energiforbrug og den forurening, forbruget har medført. Vi har desværre grebet for sent ind - og som en fest, der løber af sporet, er oprydningen nu for alvor ved at gå i gang.
Med brugen af bæredygtig biomasse i vores kraftværker og med eksempelvis Heatlets’ insisteren på kun at anvende biomasse med den rette certificering, er vi heldigvis ved at komme godt i gang. Det betyder måske nok, at festen sluttede for sent - men ikke desto mindre er der jo altid nogen, som bliver tilbage for at rydde op efter de andre.
Vi tror og håber på, at vi går en grøn fremtid i møde, hvor vi er blevet så meget klogere på baggrund af fortidens synder, at vi hele tiden er opmærksomme på, hvordan vi behandler naturen. Det viser sig nemlig, at vi med en bæredygtig profil ikke blot kan sikre fremtidens ressourcer - vi kan også sikre de steder på jorden, hvor vi henter biomassen.
På den måde er vi med til at skabe arbejdskraft, bibeholde dyre- og planteliv og hele tiden sørge for, at naturen er i harmoni med sig selv. Det er meget mere grøn energi for pengene. Med god samvittighed.

Loading
Loading