Sådan får du skrotningspræmien for dit oliefyr


I løbet af de sidste årtier er der sket en ændring i den måde, vi tænker på vores miljø på. Hvor miljøet før i tiden var en naturlig forlængelse af industrien, byen og landet – og som et middel til at nå målet – ser det i dag ganske anderledes ud.
Så længe vi kunne holde varmen, gjorde vi os ikke mange tanker om, hvordan energiforbruget påvirkede vores klode.
 I dag er der derimod bred enighed om, at vi skal passe bedre på miljøet. Og således er diskussionen om fossile brændstoffer, drivhuseffekt og vildere vejr blevet almen viden.
 
Måske spørger du, om du kan gøre noget?
 Det er nemlig ofte den gængse opfattelse, at du ikke tror, at du selv kan udrette noget, som kan hjælpe til en bedring af miljøet på sigt.
 Men det kan du!

Hvad er en skrotningspræmie?

Hvis du har besluttet dig for at skrotte dit gamle oliefyr og anskaffe dig eksempelvis et pillefyr, skal du være opmærksom på, at du har rige muligheder for at få en skrotningspræmie.
 Skrotningspræmien fungerer som et tilskud, hvor du får en økonomisk håndsrækning til at skifte oliefyret ud med bedre løsning.

Hvor meget kan jeg få i tilskud?

Når du skal have tilskud til at udskifte oliefyret, er der flere forskellige forhold, der spiller en rolle for størrelsen af det tilskud, du kan få. Tilskuddet afhænger blandt andet af alderen på dit nuværende oliefyr og det valg, du træffer med hensyn til ny energikilde.
 Du belønnes så at sige alt efter, hvor meget mere effektiv din nye energikilde bliver. Jo højere effektivitet, jo større tilskud.
 På den måde vinder du faktisk på to fronter.
For det første får du hjælp til at få installeret en energikilde, som er langt mere rentabel og derfor hurtigt vil tjene sig selv ind igen. Og for det andet bidrager du til at nedsætte udslippet af CO2 til atmosfæren.
 Med et pillefyr kan du faktisk halvere din varmeregning og ovenikøbet gøre en formidabel indsats for miljøet, mens du holder varmen!

Hvad skal jeg skifte oliefyret ud med?

Du kan finde en lang række af andre energiformer, der er meget grønnere end et oliefyr. Det kan lyde som en vanskelig opgave at få udskiftet oliefyret, men der er faktisk mange fordele forbundet med det:
  • Olie koster mange penge og gør et stort indhug i familiens budget
  • Et oliefyr er skadeligt for miljøet
  • Det er vanskeligt at vedligeholde et oliefyr med blot få år på bagen
  • Et oliefyr, som er ældre end 10 år, har en stærkt nedsat effektivitet
  • Olietanken udgør en risiko for det omkringliggende miljø
Men spørgsmålet er igen: Hvad skal du skifte oliefyret ud med? For varme skal du da have.

Fjernvarme

Hvis du har mulighed for at blive sluttet til fjernvarmenettet, er det en god idé. Men det er tit ikke muligt, hvis du bor på landet eller i andre tyndt befolkede områder. I øvrigt varierer prisen på fjernvarme og kan visse steder i landet være meget dyr.

Fjernvarme produceres på et fjernvarmeværk, og du skal ikke tænke på andet end at tænde for radiatoren eller det varme vand. Det gør varmekilden til en brugervenlig energiform.

Luft til vand-varmepumpe

En luft til vand-varmepumpe er en energiform, hvor du bruger den varme, der er i luften, til at skabe et lunt hus. Her skal du huske på, at der er tale om, at der sker et relativt stort spild af energi. Turen fra luften og ind i dine radiatorer er således forbundet med et varmespild af en relativ høj grad.
Husk i øvrigt også, at dit hus skal være godt isoleret for, at du kan få det maksimale ud af en luft til vand-varmepumpe.

Jordvarme

En anden mulighed er jordvarme. Igen stiller denne energiform nogle specifikke krav til din bolig, da det ellers hurtigt vil vise sig at være en uholdbar løsning. For det første skal du have en godkendelse fra din kommune. Dernæst skal du være opmærksom på, at det kræver meget plads. Du skal faktisk regne med 2 meter jordslange pr. kvadratmeter, der skal varmes op.
Sidst men absolut ikke mindst skal din bolig være top-isoleret - ellers kan du simpelthen ikke holde varmen.

Pillefyr

Hvis du vælger at investere i et træpillefyr, kan du se frem til en grøn og billig opvarmningsform. Der skal ikke graves slanger ned i haven, og du behøver ikke at indhente en tilladelse fra din kommune. Du kan derimod komme hurtigt i gang med at få billigere og grønnere varme.
Hvis du ikke selv ønsker at fylde træpiller på fyret, kan du få sat en såkaldt silo op. Det betyder, at du slet ikke skal gøre noget selv. Fyret fordrer så at sige sig selv. Og du behøver heller ikke tænke på eventuel udskiftning af radiatorer, som tilfældet kunne være med de andre nævnte opvarmningsformer.

Pas godt på dit pillefyr - Følg loven

Få skrotningspræmie for dit oliefyr

Vælg energi med omhu, det gælder fremtiden


Et pillefyr gør miljøet grønnere og pengepungen tungere

Vi kommer bestemt ikke udenom, at der især er tre faktorer, som er med til at afgøre danskernes valg af energiform:
  • Hvilke muligheder har du?
  • Hvad koster det - og hvad kan du spare?
  • Er det miljøvenligt?
Traditionelt spiller disse forhold ind, når du skal til at finde ud af, hvilken energiform du ønsker at gøre brug af.
For en del mennesker er der ikke en valgmulighed. Eksempelvis kan du være tvunget til at koble dig på fjernvarmenettet. Men for den del af danskerne, der bor i områder, hvor fjernvarme ikke er en mulighed, er det fordelagtigt at se nærmere på et pillefyr.
Det er nemlig den bedste mulighed, du har.

Men hvad koster det at installere et pillefyr, og hvad sparer du?

Først og fremmest skal du sørge for at købe et pillefyr af god kvalitet. Som med alle andre produkter får du nemlig, hvad du betaler for. Hvis du køber et billigt pillefyr til 15.000 kroner, risikerer du også, at dets kvalitet er så lav, at der eksempelvis er et uforholdsmæssigt stort varmetab.
Brug derfor hellere nogle flere penge på et pillefyr af super kvalitet. Det vil i det lange løb spare dig for mange bekymringer. Og ikke mindst penge.
Husk i øvrigt hele tiden på, at du kan få tilskud, når du installerer et pillefyr.
Men lad os se nærmere på de reelle besparelser, du kan opnå. Hvis du har et oliefyr, kan du spare cirka 60% af dine varmeudgifter, hvis du skifter til træpiller.
Den tager vi lige igen: 60 procent. Det er altså en del, og på den måde frigør du mange penge, du kan bruge på andre og mere interessante ting end varmeudgifter. Afhængigt af forskellige variable forhold kan du som hovedregel regne med, at købsprisen af træpillefyret er tjent igen efter 2-4 år.
Det er hurtigt. Og husk så også på, at du ikke blot sparer penge, men også med det samme går aktivt ind i at forbedre miljøet.

Er et pillefyr miljøvenligt?


Det korte og det korrekte svar er: Ja, et pillefyr er miljøvenligt. Eksempelvis er der ikke knyttet en CO2-afgift til træpillerne, hvilket vidner om deres miljømæssige neutralitet. Derfor er det også en meget billig måde at opvarme sit hus på.
Hvis vi ser lidt nærmere på de fordele, som et pillefyr har med hensyn til miljøet, skal du også lige holde dig for øje, at et pillefyr brænder pillerne næsten helt væk. Dette gør sig især gældende, når du anskaffer dig træpiller af god kvalitet. På samme tid brænder pillefyret også de affaldsstoffer af, der opstår under forbrændingen, hvilket sikrer dig en ren, billig og effektiv varmekilde.

Tag fat i en ekspert, inden du beslutter dig

Når du skal foretage en relativ stor investering, som har langvarig betydning for både dit indeklima, din pengepung og miljøet omkring os, er det en god idé, at du allierer dig med en ekspert på området.
Han eller hun kan rådgive dig om, hvilke muligheder du har. Det kan nemlig sagtens være, at der er specielle forhold, der gør sig gældende for dit hjem. Og det er i alles interesse, at du foretager et valg, som på bedste vis tilgodeser de krav, du har til energi og varme.

Køb Heatlets træpiller her

Loading
Loading