Prisen på træpiller er steget markant over det seneste år

tirsdag den 20. marts 2018
Prisudviklingen på træpiller
Prisen på træpiller nåede sit laveste niveau i oktober 2016 ifølge indekset for træpiller ”FOB Baltic”. Herfra er prisen kun gået en vej, og det er op.

Årsager til stigende priser

Flere faktorer har påvirket prisen på træpiller:

  • De  fleste leverandører gik ud af sæsonen 2016/17 med små eller tomme lagre. Derfor har der ikke været udsalg med ”sommerpriser” for at give plads til nye træpiller
  • Sommeren 2017 var regnfuld i Øst- og Nordeuropa. Det har påvirket kvaliteten af råvarerne og givet en lavere  produktion af færdigvarer
  • Importen til Danmark er over det seneste år steget med 25 procent, og den stigning forventes at fortsætte. Det er især forsyningssektoren, der står bag den stigende efterspørgsel
  • Halmhøsten i 2017 var meget dårlig i Danmark. Derfor har halmfyrede værker efterspurgt træpiller som brændsel
  • Nedbrændte træpillefabrikker i både Sverige og Spanien har medvirket til et mindre udbud
  • Kombinationen af kraftig stigende efterspørgsel og udfordringer hos træpilleproducenter har medført, at træpillerne nu er tilbage på det ”normale” prisleje.
Til trods for prisstigninger den seneste tid, er priserne nu på samme niveau, som før de begyndte at falde i 2015. Derfor er der ikke tale om unaturligt høje priser nu, men i stedet unaturligt lave priser de sidste par sæsoner.

Træpillerne stiger på den lange bane 

Efterspørgslen på træpiller er stigende, især fra forsyningssektoren. Det giver en øget konkurrence på de tilgængelige råvarer. Samlet set vil det betyde en stigning i træpiller på den lange bane.

Effektivisering og digitalisering har reduceret prisstigningerne 

Priserne er steget, men vi har ikke sendt hele stigningen videre til vores kunder. Kloge, langsigtede indkøb på en stor del af mængden har medvirket til, at vi har været i stand til at holde priserne nede. En anden faktor er, at vi har effektiviseret og digitaliseret en stor del af vores ordre-, produktions- og distributionsflow.