Øverst på siden

PERSONDATAPOLITIK


Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Verdo A/S og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.
Den dataansvarlige på www.heatlets.dk er Verdo A/S.
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: kontakt@heatlets.dk

”Nyhedsbreve fra Heatlets
Hvis du har indsendt kontaktformularen på Heatlets hjemmeside om, at Heatlets (ejet af Verdo Trading A/S) må sende dig rådgivning, tilbud, konkurrencer, nyheder om produkter og serviceydelser fra Heatlets, behandler Verdo Trading A/S personoplysninger om dig til dette formål. De personoplysninger, som Verdo Trading A/S behandler, er de oplysninger, som du selv har oplyst i kontaktformularen, dvs. navn og e-mailadresse.
 
Grundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, da behandlingen er nødvendig for, at Verdo Trading A/S kan forfølge sin legitime interesse i at kontakte dig på baggrund af din anmodning. Vi anser desuden behandlingen for ligeledes at være i din interesse, da du har anmodet Verdo Trading A/S om at blive kontaktet.
 
For at vi lovligt kan kontakte dig efter reglerne i markedsføringsloven og forbrugeraftaleloven, har du i den kontaktformular, som du har indsendt, givet samtykke til den/de kontaktform(er), som Verdo Trading A/S kan benytte over for dig. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, vil Verdo Trading A/S ikke længere behandle oplysninger om dig med det formål at kontakte dig med tilbud, nyheder, konkurrencer og rådgivning om produkter og services fra Heatlets”

 11. Vilkårsændring
11.1. Disse vilkår kan uden varsel ændres af Heatlets med virkning for fremtidige aftaler om levering af varer.
11.2. De til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.heatlets.dk.
SÆRLIGE VILKÅR PRIVATKUNDER

12. Fortrydelsesret
12.1. Kunden har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.
12.2. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor Kunden:
a) har modtaget varen eller en af Kundens angivne tredjemand, dog ikke transportøren, får varerne i fysisk besiddelse
b) får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre og som leveres enkeltvis.
c) får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om levering af en vare, der består af flere partier eller dele
12.3. For at udøve fortrydelsesretten skal Kunden meddele os Heatlets (Verdo Energy A/S), Agerskellet 7, 8930 Randers NØ eller kontakt@heatlets.dk Kundens beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail). Kunden kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular (bilag 1), men det er ikke obligatorisk.
12.4. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis Kunden sender Kundens meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet jf. pkt. 13.2.
12.5. Hvis Kunden udøver Kundens fortrydelsesret i denne aftale, refunderer Heatlets alle betalinger modtaget fra Kunden, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af Kundens eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som Heatlets tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Heatlets har modtaget meddelelse om Kundens beslutning om at fortryde denne aftale. Heatlets gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som Kunden benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre Kunden udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges Kunden ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.
12.6. Kunden kan ikke fortryde købet ved blot at nægte modtagelsen af varen, uden samtidig at give Heatlets tydelig meddelelse om dette,
12.7. Heatlets kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil Heatlets har modtaget varerne retur, eller Kunden har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.
12.8. Kunden returnerer varerne eller afleverer dem til Heatlets (Verdo Energy A/S), Agerskellet 7, 8930 Randers NØ uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor Kunden har informeret Heatlets om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis Kunden returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.
12.9. Kunden skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen. Bemærk at Heatlets ikke modtager vare sendt pr. efterkrav.
12.10. Kunden skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne i alt ca. 600 kr. pr. tons eller palle inkl. moms.
12.11. Kunden hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på. Med andre ord – kunden kan prøve varen på samme måde, som hvis kunden prøvede den i en fysisk butik. Hvis varen er prøvet udover dette, betragtes varen som brugt, hvilket betyder, at kunden ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. For at modtage hele købsbeløbet retur, må kunden altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Kunden må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.
12.12. Kunden bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.
12.13. Har Kunden sendt en vare ind til fortrydelse eller reklamation, vil Kunden altid få tilsendt en mail, når Heatlets har modtaget varen. I mailen får Kunden oplysninger om den videre proces i forbindelse med behandlingen af Kundens fortrydelse/reklamation.

13. Reklamation/mangler For forbrugere
13.1. Kunden har en 24 måneders reklamationsret. Dette betyder, at kunden enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.
13.2. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.
13.3. Kunden skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at kunden har opdaget manglen ved varen. Hvis kunden reklamere inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.
13.4. Er reklamationen berettiget, refundere Heatlets kundens (rimelige) fragtomkostninger. Kunden skal kunne fremvise en kvittering for afsendelsen, således at Heatlets kan tilbagebetale kundens fragtomkostninger.
13.5. Kunden kan sende varen varerne eller afleverer dem til Heatlets (Verdo Energy A/S), Kulholmsvej 22, 8930 Randers NØ.
13.6. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage. Kunden skal endvidere vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen. Bemærk! Heatlets modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.
13.7. Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse.

14. Klager
14.1. Klager over produktet inkl. disse standardvilkår kan indbringes for:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen; www.forbruger.dk; e-mail: kfst@kfst.dk; tlf. 41 71 50 00 (hverdage 9-12). Adressen er: Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby.
14.2. Kunden kan også klage til EU-Kommissionens online klageportal, hvilket hovedsageligt er relevant, hvis Kunden er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klagen indgives her: http://ec.europa.eu/odr.
Der skal gøres opmærksom på, at pkt. 13 om fortrydelsesret kun finder anvendelse ved online-bestillinger og aftaler indgået uden for Heatlets’ faste forretningssted.


BILAG
Standard fortrydelsesformular
Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende

Fortrydelsesformularen sendes til

Verdo Trading A/S
Agerskellet 7
8920 Randers NV
eller e-mail: info@verdo.dk

Til udfyldelse
Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at fortryde købsaftale om køb af følgende:  

Aftale indgået d.:
Navn:
Adresse:

Navn og dato                

PERSONDATAPOLITIK


Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Verdo A/S og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.
Den dataansvarlige på www.heatlets.dk er Verdo A/S.
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: kontakt@heatlets.dk

”Nyhedsbreve fra Heatlets
Hvis du har indsendt kontaktformularen på Heatlets hjemmeside om, at Heatlets (ejet af Verdo Trading A/S) må sende dig rådgivning, tilbud, konkurrencer, nyheder om produkter og serviceydelser fra Heatlets, behandler Verdo Trading A/S personoplysninger om dig til dette formål. De personoplysninger, som Verdo Trading A/S behandler, er de oplysninger, som du selv har oplyst i kontaktformularen, dvs. navn og e-mailadresse.
 
Grundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, da behandlingen er nødvendig for, at Verdo Trading A/S kan forfølge sin legitime interesse i at kontakte dig på baggrund af din anmodning. Vi anser desuden behandlingen for ligeledes at være i din interesse, da du har anmodet Verdo Trading A/S om at blive kontaktet.
 
For at vi lovligt kan kontakte dig efter reglerne i markedsføringsloven og forbrugeraftaleloven, har du i den kontaktformular, som du har indsendt, givet samtykke til den/de kontaktform(er), som Verdo Trading A/S kan benytte over for dig. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, vil Verdo Trading A/S ikke længere behandle oplysninger om dig med det formål at kontakte dig med tilbud, nyheder, konkurrencer og rådgivning om produkter og services fra Heatlets”

 11. Vilkårsændring
11.1. Disse vilkår kan uden varsel ændres af Heatlets med virkning for fremtidige aftaler om levering af varer.
11.2. De til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.heatlets.dk.
SÆRLIGE VILKÅR PRIVATKUNDER

12. Fortrydelsesret
12.1. Kunden har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.
12.2. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor Kunden:
a) har modtaget varen eller en af Kundens angivne tredjemand, dog ikke transportøren, får varerne i fysisk besiddelse
b) får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre og som leveres enkeltvis.
c) får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om levering af en vare, der består af flere partier eller dele
12.3. For at udøve fortrydelsesretten skal Kunden meddele os Heatlets (Verdo Energy A/S), Agerskellet 7, 8930 Randers NØ eller kontakt@heatlets.dk Kundens beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail). Kunden kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular (bilag 1), men det er ikke obligatorisk.
12.4. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis Kunden sender Kundens meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet jf. pkt. 13.2.
12.5. Hvis Kunden udøver Kundens fortrydelsesret i denne aftale, refunderer Heatlets alle betalinger modtaget fra Kunden, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af Kundens eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som Heatlets tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Heatlets har modtaget meddelelse om Kundens beslutning om at fortryde denne aftale. Heatlets gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som Kunden benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre Kunden udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges Kunden ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.
12.6. Kunden kan ikke fortryde købet ved blot at nægte modtagelsen af varen, uden samtidig at give Heatlets tydelig meddelelse om dette,
12.7. Heatlets kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil Heatlets har modtaget varerne retur, eller Kunden har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.
12.8. Kunden returnerer varerne eller afleverer dem til Heatlets (Verdo Energy A/S), Agerskellet 7, 8930 Randers NØ uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor Kunden har informeret Heatlets om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis Kunden returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.
12.9. Kunden skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen. Bemærk at Heatlets ikke modtager vare sendt pr. efterkrav.
12.10. Kunden skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne i alt ca. 600 kr. pr. tons eller palle inkl. moms.
12.11. Kunden hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på. Med andre ord – kunden kan prøve varen på samme måde, som hvis kunden prøvede den i en fysisk butik. Hvis varen er prøvet udover dette, betragtes varen som brugt, hvilket betyder, at kunden ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. For at modtage hele købsbeløbet retur, må kunden altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Kunden må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.
12.12. Kunden bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.
12.13. Har Kunden sendt en vare ind til fortrydelse eller reklamation, vil Kunden altid få tilsendt en mail, når Heatlets har modtaget varen. I mailen får Kunden oplysninger om den videre proces i forbindelse med behandlingen af Kundens fortrydelse/reklamation.

13. Reklamation/mangler For forbrugere
13.1. Kunden har en 24 måneders reklamationsret. Dette betyder, at kunden enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.
13.2. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.
13.3. Kunden skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at kunden har opdaget manglen ved varen. Hvis kunden reklamere inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.
13.4. Er reklamationen berettiget, refundere Heatlets kundens (rimelige) fragtomkostninger. Kunden skal kunne fremvise en kvittering for afsendelsen, således at Heatlets kan tilbagebetale kundens fragtomkostninger.
13.5. Kunden kan sende varen varerne eller afleverer dem til Heatlets (Verdo Energy A/S), Kulholmsvej 22, 8930 Randers NØ.
13.6. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage. Kunden skal endvidere vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen. Bemærk! Heatlets modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.
13.7. Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse.

14. Klager
14.1. Klager over produktet inkl. disse standardvilkår kan indbringes for:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen; www.forbruger.dk; e-mail: kfst@kfst.dk; tlf. 41 71 50 00 (hverdage 9-12). Adressen er: Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby.
14.2. Kunden kan også klage til EU-Kommissionens online klageportal, hvilket hovedsageligt er relevant, hvis Kunden er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klagen indgives her: http://ec.europa.eu/odr.
Der skal gøres opmærksom på, at pkt. 13 om fortrydelsesret kun finder anvendelse ved online-bestillinger og aftaler indgået uden for Heatlets’ faste forretningssted.


BILAG
Standard fortrydelsesformular
Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende

Fortrydelsesformularen sendes til

Verdo Trading A/S
Agerskellet 7
8920 Randers NV
eller e-mail: info@verdo.dk

Til udfyldelse
Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at fortryde købsaftale om køb af følgende:  

Aftale indgået d.:
Navn:
Adresse:

Navn og dato