Øverst på siden

Sort handel med træpiller er en uholdbar løsning

Der er en stigende forekomst af sort handel med træpiller i Danmark, hvor der ses stort på både afgifter, bæredygtighed og kvaliteten af træpillerne. Den sorte handel med træpillerne foregår helt åbenlyst, uden at der gribes hårdt ind fra myndighedernes side. Det er en uholdbar situation på flere måder.
 
Ikke blot er det skadeligt for dit pillefyr og kan føre til, at du må have service flere gange end normalt, hvilket er en kedelig ekstraudgift at få. Så kan du lige så godt bruge lidt ekstra penge og sørge for, at dit pillefyr får noget ordentligt brændsel. På den måde kan du også få mere grøn energi for pengene.
Du skal også huske på, at det i sidste ende går ud over vores fælles kasse. De sorte træpiller sælges nemlig, uden at der betales afgifter af dem, og det betyder, at statskassen går glip af mange millioner kroner årligt. Den kasse, som vi alle skal bidrage til, for at have adgang til et gratis sygehusvæsen, gode skoler og andre offentlige servicer, vi alle nyder godt af.

Hvordan foregår den sorte handel med træpiller?

Traditionelt handler sort handel med træpiller om at undgå at betale afgifter såsom moms. Fejlagtigt tror sælgeren, at vedkommende gør både sig selv og køberen en tjeneste. Men som sagen er med al anden sort virksomhed, er det en egoistisk handling, hvor det handler om at hytte sit eget skind uden omtanke for andre mennesker og det samfund, vi lever i.
 
Og udover en lille økonomisk gevinst er der ingen fordele for hverken køber eller sælger i at handle på den måde. Snarere tværtimod.
 
Vi kan forestille os følgende scenarie:
Et menneske uden helt rent mel i posen tager til Tyskland, hvor vedkommende køber et stort parti træpiller. Dem tager han eller hun med til Danmark og sælger dem efterfølgende til forskellige kunder uden regning. Sådan foregår det nemlig tit.
 
Det økonomiske incitament er, at momsen kun er 7% i Tyskland, hvilket betyder, at vedkommende kan købe billige træpiller og tjene et par håndører på at sælge dem videre.
 
Men hvis du køber disse træpiller, vil der med det samme opstå nogle problemer for dig:

 • Som kunde har du ikke mulighed for at reklamere over træpillernes kvalitet
 • Som kunde ved du ikke, hvordan træpillerne er blevet opbevaret
 • Som kunde risikerer du, at træpillerne tilstopper dit fyr, da der dannes ekstra smuld, når de står for længe uden at blive brugt
 
Det er blot nogle af de problematikker, du skal tage stilling til.
 
Og så har vi slet ikke været inde på det etiske og moralske dilemma, der opstår, når du vælger at købe en vare uden at betale afgift til staten.

Hvad kan jeg gøre for at undgå sorte træpiller?

Det letteste ville være, hvis der slet ikke var et marked for sorte træpiller.  Men der vil altid være mennesker, som vil forsøge at omgås reglerne. Vi råder dig til, at du kun køber dine træpiller eller andet biobrændsel hos autoriserede forhandlere, der netop er eksperter i at sælge dig nøjagtig den træpille, du har brug for. Her kan du også være sikker på, at gældende lovgivning på området følges.
Når du skal finde en forhandler, du kan stole på, kan du eksempelvis undersøge, hvorvidt forhandleren har et e-mærke. I branchen for biobrændsel er der også en række af certifikater, som kan informere dig om bæredygtighed og virksomhedens samfundsmæssige ansvar i det hele taget.
Hvis du vælger at købe træpiller på den måde, kan du tænde op i pilleovnen og nyde den grønne varme med en langt bedre smag i munden.

Du kan købe træpillerne for billigt

Som det fremgår af ovenstående, er det forbundet med mange risici at købe træpiller sort. Vi er klar over, at det kan være fristende at spare lidt penge. Men i virkeligheden bør du måske snarere tage stilling til, om du ikke betaler en alt for høj pris.
 
Du har nemlig ikke nogen som helst mulighed for at være sikker på, hvilken slags træpiller du har fået fat i. Og som med alle andre varer, du køber, kan kvaliteten svinge fra meget ringe til ganske fantastisk. Og den kvalitet smitter både af på både din varmeregning og dit pillefyrs tilstand.
 
 • Har du tænkt på, om sælgeren opbevarer træpillerne forsvarligt og efter forskrifterne?
 • Har du tænkt på, at træpillernes kvalitet ødelægges, hvis de udsættes for fugt?
 •  Har du tænkt på, at der kan være gået mus og rotter i de træpiller, der sælges sort?
 
Hvis du ikke har gjort dig tanker om disse spørgsmål, er det måske på tide, at du genovervejer brugen af træpiller købt på det sorte marked. Du skal nemlig også huske på, at det kræver en stor og egnet plads, når der skal opbevares meget store mængder af træpiller. Det har privatpersonen sjældent adgang til. Derfor ender det desværre ofte med, at træpillen bliver opbevaret på uhensigtsmæssig vis, hvorefter al mulig dårligskab hurtigt spreder sig.
Det er faktisk en respektløs behandling af en energikilde, som på sigt skal være med til afløse oliefyret og sikre de næste generationer mod drivhuseffekten samt udgøre en naturlig del af en CO2-neutral opvarmningskilde.

Dit fyr fortjener gode træpiller

Du har højst sandsynligt brugt en del penge på at anskaffe dig et pillefyr. Og du bruger også penge på at sørge for, at pillefyret fungerer, som det skal. Alligevel anvender du biobrændsel af tvivlsom kvalitet. Vi forstår godt, at du gerne vil spare lidt penge.
Det vil vi alle.
Men du løber altså en risiko, der ikke er værd at tage. I stedet for at få meget mere grøn energi for pengene, får du sorte træpiller, der i sidste ende kan være skadelige for dit træpillefyr.
Og så bliver de billige træpiller lige pludselig meget dyre.
 
Den sorte handel med træpiller medfører således en lang række af problematikker. Disse problematikker er både af menneskelig, økonomisk og materiel art.

Heatlets passer på miljøet

Når du køber træpiller på det sorte marked, ved du ingenting om varen. Du aner ikke, hvad træpillen er lavet af – og du kan ikke stole på, at emballagen er den originale. Du kan nok heller ikke helt stole på sælgeren, som allerede gennem salget har gjort sig skyldig i at overtræde gældende dansk lovgivning.
 
Det betyder også, at du ikke ved, om træpillen er produceret af et materiale, der kommer fra skove og træer, som er egnet til formålet. Og det gælder både i kvalitets- og miljømæssig forstand. Vi vil meget gerne give dig mere grøn energi for pengene. Og vi vil gerne gøre det på forsvarlig vis.
Derfor bliver vi nødt til at stå skulder ved skulder, så den sorte handel med træpiller af dårlig kvalitet kan stoppe. Husk på, at den stopper i det øjeblik, du holder op med at købe træpillerne.
 
Hos Heatlets.dk gør vi netop meget ud af at sælge træpiller med den rette miljøcertificering. Det betyder, at du kan være sikker på at få træpiller, der lever op til en lang række af strenge og specifikke krav både med hensyn til måden, de er produceret på, men bestemt også med hensyn til bæredygtighed.
 
Vi er jo dog alle interesseret i at give vores børn og børnebørn en beboelig planet, hvor der stadig er masser af natur, grønne skove og et sundt miljø.

Den sorte handel med træpiller er organiseret

Det lyder måske voldsomt i dine ører, men der er mange indikationer på, at den sorte handel med træpiller er organiseret. Det betyder, at vi ikke længere udelukkende skal beskæftige os med det enkelte menneske, som sælger en smule brændsel fra sin varevogn.
Vi skal også til at tage stilling til, hvorvidt det er ønskeligt, at handlen med sorte træpiller er blevet så stor, at der nu ligefrem tales om, at der anvendes dækadresser, falske firmaadresser og lignende i forsøget på at tilkæmpe sig markedsandele, som disse sorte forhandlere slet ikke har legal adgang til.
Det betyder måske, at problemet er langt større end først antaget, og vi må blot håbe på, at branchen, politiet og øvrige myndigheder kan komme handlen til livs, inden den får så godt fat i folk, at de har svært ved at se forskel på rigtigt og forkert.
For de etablerede og lovlydige forhandlere af biobrændsel er det en ulige kamp, hvor det eneste, der virker, er at blive ved med at oplyse om, at sorte træpiller en skidt løsning. Både for din privatøkonomi, din straffeattest og dit pillefyr. Desværre er der en tendens til at ryste en smule på hovedet af sort handel. Det er ikke noget, der bliver taget voldsomt alvorligt af alle folkevalgte politikere.
Den forrige regering var opmærksom på problemet og et par andre politikere fra den daværende opposition var også ude at markere sig. Desværre skete der ikke meget videre, og derfor er det nu nødvendig endnu engang at råbe vagt i gevær.

Træpiller skal sælges under ordnede forhold

Vi er forhandlere af træpiller og andet biobrændsel. Og i den forbindelse er vi naturligvis interesseret i, at varerne sælges efter forskrifterne.
 
Helt logisk har vi både en økonomisk og en moralsk forpligtigelse i forhold til det omgivende samfund. Derfor er det også vores (forbandede) pligt at gøre opmærksom på, at denne sorte handel med biobrændsel på alle mulige måder skal bringes til et stop.
I de kommende år vil der være en endnu større efterspørgsel på biobrændsel, da en del danskere er nødt til at skille sig af med deres oliefyr. Dette sker som et led i de store bestræbelser på at minimere CO2-udledningen til atmosfæren. Når oliefyret skal skrottes, vil mange vælge et pillefyr, og det er absolut til alles fordel, at enhver kan købe træpiller af en ordentlig kvalitet.
Det er godt for vores samfundsøkonomi, det er godt for kunderne, og det er godt for miljøet.

Køb Heatlets træpiller her    


Sort handel med træpiller er en uholdbar løsning

Der er en stigende forekomst af sort handel med træpiller i Danmark, hvor der ses stort på både afgifter, bæredygtighed og kvaliteten af træpillerne. Den sorte handel med træpillerne foregår helt åbenlyst, uden at der gribes hårdt ind fra myndighedernes side. Det er en uholdbar situation på flere måder.
 
Ikke blot er det skadeligt for dit pillefyr og kan føre til, at du må have service flere gange end normalt, hvilket er en kedelig ekstraudgift at få. Så kan du lige så godt bruge lidt ekstra penge og sørge for, at dit pillefyr får noget ordentligt brændsel. På den måde kan du også få mere grøn energi for pengene.
Du skal også huske på, at det i sidste ende går ud over vores fælles kasse. De sorte træpiller sælges nemlig, uden at der betales afgifter af dem, og det betyder, at statskassen går glip af mange millioner kroner årligt. Den kasse, som vi alle skal bidrage til, for at have adgang til et gratis sygehusvæsen, gode skoler og andre offentlige servicer, vi alle nyder godt af.

Hvordan foregår den sorte handel med træpiller?

Traditionelt handler sort handel med træpiller om at undgå at betale afgifter såsom moms. Fejlagtigt tror sælgeren, at vedkommende gør både sig selv og køberen en tjeneste. Men som sagen er med al anden sort virksomhed, er det en egoistisk handling, hvor det handler om at hytte sit eget skind uden omtanke for andre mennesker og det samfund, vi lever i.
 
Og udover en lille økonomisk gevinst er der ingen fordele for hverken køber eller sælger i at handle på den måde. Snarere tværtimod.
 
Vi kan forestille os følgende scenarie:
Et menneske uden helt rent mel i posen tager til Tyskland, hvor vedkommende køber et stort parti træpiller. Dem tager han eller hun med til Danmark og sælger dem efterfølgende til forskellige kunder uden regning. Sådan foregår det nemlig tit.
 
Det økonomiske incitament er, at momsen kun er 7% i Tyskland, hvilket betyder, at vedkommende kan købe billige træpiller og tjene et par håndører på at sælge dem videre.
 
Men hvis du køber disse træpiller, vil der med det samme opstå nogle problemer for dig:

 • Som kunde har du ikke mulighed for at reklamere over træpillernes kvalitet
 • Som kunde ved du ikke, hvordan træpillerne er blevet opbevaret
 • Som kunde risikerer du, at træpillerne tilstopper dit fyr, da der dannes ekstra smuld, når de står for længe uden at blive brugt
 
Det er blot nogle af de problematikker, du skal tage stilling til.
 
Og så har vi slet ikke været inde på det etiske og moralske dilemma, der opstår, når du vælger at købe en vare uden at betale afgift til staten.

Hvad kan jeg gøre for at undgå sorte træpiller?

Det letteste ville være, hvis der slet ikke var et marked for sorte træpiller.  Men der vil altid være mennesker, som vil forsøge at omgås reglerne. Vi råder dig til, at du kun køber dine træpiller eller andet biobrændsel hos autoriserede forhandlere, der netop er eksperter i at sælge dig nøjagtig den træpille, du har brug for. Her kan du også være sikker på, at gældende lovgivning på området følges.
Når du skal finde en forhandler, du kan stole på, kan du eksempelvis undersøge, hvorvidt forhandleren har et e-mærke. I branchen for biobrændsel er der også en række af certifikater, som kan informere dig om bæredygtighed og virksomhedens samfundsmæssige ansvar i det hele taget.
Hvis du vælger at købe træpiller på den måde, kan du tænde op i pilleovnen og nyde den grønne varme med en langt bedre smag i munden.

Du kan købe træpillerne for billigt

Som det fremgår af ovenstående, er det forbundet med mange risici at købe træpiller sort. Vi er klar over, at det kan være fristende at spare lidt penge. Men i virkeligheden bør du måske snarere tage stilling til, om du ikke betaler en alt for høj pris.
 
Du har nemlig ikke nogen som helst mulighed for at være sikker på, hvilken slags træpiller du har fået fat i. Og som med alle andre varer, du køber, kan kvaliteten svinge fra meget ringe til ganske fantastisk. Og den kvalitet smitter både af på både din varmeregning og dit pillefyrs tilstand.
 
 • Har du tænkt på, om sælgeren opbevarer træpillerne forsvarligt og efter forskrifterne?
 • Har du tænkt på, at træpillernes kvalitet ødelægges, hvis de udsættes for fugt?
 •  Har du tænkt på, at der kan være gået mus og rotter i de træpiller, der sælges sort?
 
Hvis du ikke har gjort dig tanker om disse spørgsmål, er det måske på tide, at du genovervejer brugen af træpiller købt på det sorte marked. Du skal nemlig også huske på, at det kræver en stor og egnet plads, når der skal opbevares meget store mængder af træpiller. Det har privatpersonen sjældent adgang til. Derfor ender det desværre ofte med, at træpillen bliver opbevaret på uhensigtsmæssig vis, hvorefter al mulig dårligskab hurtigt spreder sig.
Det er faktisk en respektløs behandling af en energikilde, som på sigt skal være med til afløse oliefyret og sikre de næste generationer mod drivhuseffekten samt udgøre en naturlig del af en CO2-neutral opvarmningskilde.

Dit fyr fortjener gode træpiller

Du har højst sandsynligt brugt en del penge på at anskaffe dig et pillefyr. Og du bruger også penge på at sørge for, at pillefyret fungerer, som det skal. Alligevel anvender du biobrændsel af tvivlsom kvalitet. Vi forstår godt, at du gerne vil spare lidt penge.
Det vil vi alle.
Men du løber altså en risiko, der ikke er værd at tage. I stedet for at få meget mere grøn energi for pengene, får du sorte træpiller, der i sidste ende kan være skadelige for dit træpillefyr.
Og så bliver de billige træpiller lige pludselig meget dyre.
 
Den sorte handel med træpiller medfører således en lang række af problematikker. Disse problematikker er både af menneskelig, økonomisk og materiel art.

Heatlets passer på miljøet

Når du køber træpiller på det sorte marked, ved du ingenting om varen. Du aner ikke, hvad træpillen er lavet af – og du kan ikke stole på, at emballagen er den originale. Du kan nok heller ikke helt stole på sælgeren, som allerede gennem salget har gjort sig skyldig i at overtræde gældende dansk lovgivning.
 
Det betyder også, at du ikke ved, om træpillen er produceret af et materiale, der kommer fra skove og træer, som er egnet til formålet. Og det gælder både i kvalitets- og miljømæssig forstand. Vi vil meget gerne give dig mere grøn energi for pengene. Og vi vil gerne gøre det på forsvarlig vis.
Derfor bliver vi nødt til at stå skulder ved skulder, så den sorte handel med træpiller af dårlig kvalitet kan stoppe. Husk på, at den stopper i det øjeblik, du holder op med at købe træpillerne.
 
Hos Heatlets.dk gør vi netop meget ud af at sælge træpiller med den rette miljøcertificering. Det betyder, at du kan være sikker på at få træpiller, der lever op til en lang række af strenge og specifikke krav både med hensyn til måden, de er produceret på, men bestemt også med hensyn til bæredygtighed.
 
Vi er jo dog alle interesseret i at give vores børn og børnebørn en beboelig planet, hvor der stadig er masser af natur, grønne skove og et sundt miljø.

Den sorte handel med træpiller er organiseret

Det lyder måske voldsomt i dine ører, men der er mange indikationer på, at den sorte handel med træpiller er organiseret. Det betyder, at vi ikke længere udelukkende skal beskæftige os med det enkelte menneske, som sælger en smule brændsel fra sin varevogn.
Vi skal også til at tage stilling til, hvorvidt det er ønskeligt, at handlen med sorte træpiller er blevet så stor, at der nu ligefrem tales om, at der anvendes dækadresser, falske firmaadresser og lignende i forsøget på at tilkæmpe sig markedsandele, som disse sorte forhandlere slet ikke har legal adgang til.
Det betyder måske, at problemet er langt større end først antaget, og vi må blot håbe på, at branchen, politiet og øvrige myndigheder kan komme handlen til livs, inden den får så godt fat i folk, at de har svært ved at se forskel på rigtigt og forkert.
For de etablerede og lovlydige forhandlere af biobrændsel er det en ulige kamp, hvor det eneste, der virker, er at blive ved med at oplyse om, at sorte træpiller en skidt løsning. Både for din privatøkonomi, din straffeattest og dit pillefyr. Desværre er der en tendens til at ryste en smule på hovedet af sort handel. Det er ikke noget, der bliver taget voldsomt alvorligt af alle folkevalgte politikere.
Den forrige regering var opmærksom på problemet og et par andre politikere fra den daværende opposition var også ude at markere sig. Desværre skete der ikke meget videre, og derfor er det nu nødvendig endnu engang at råbe vagt i gevær.

Træpiller skal sælges under ordnede forhold

Vi er forhandlere af træpiller og andet biobrændsel. Og i den forbindelse er vi naturligvis interesseret i, at varerne sælges efter forskrifterne.
 
Helt logisk har vi både en økonomisk og en moralsk forpligtigelse i forhold til det omgivende samfund. Derfor er det også vores (forbandede) pligt at gøre opmærksom på, at denne sorte handel med biobrændsel på alle mulige måder skal bringes til et stop.
I de kommende år vil der være en endnu større efterspørgsel på biobrændsel, da en del danskere er nødt til at skille sig af med deres oliefyr. Dette sker som et led i de store bestræbelser på at minimere CO2-udledningen til atmosfæren. Når oliefyret skal skrottes, vil mange vælge et pillefyr, og det er absolut til alles fordel, at enhver kan købe træpiller af en ordentlig kvalitet.
Det er godt for vores samfundsøkonomi, det er godt for kunderne, og det er godt for miljøet.

Køb Heatlets træpiller her