Øverst på siden
opbevaring af træpiller

Sådan opbevarer du træpiller

De nymodens træpillefyr er heldigvis indrettet på sådan en måde, at du skal bruge et minimum af kræfter og tid på at tilføre dem brændstof. Langt hen ad vejen er pillefyret automatiseret og meget let at håndtere. Dog skal du tænke på, at disse pillefyr jo alligevel er afhængige af træpiller med henblik på at producere mere grøn varme for pengene.

Træpiller leveres under normale omstændigheder i ret store mængder ad gangen. Og i øvrigt viser det sig også, at du kan spare mange penge, hvis du sørger for netop at købe en stor mængde af træpiller, når du køber ind til dit pillefyr.

Men hvordan opbevarer du dine træpiller på bedst mulige vis? 

Når du skal opbevare dine træpiller på forsvarlig vis, er der især to forhold, du skal være opmærksom på. For det første skal du sørge for, at træpillerne kan bibeholde deres brændværdi og dermed levere den mængde af energi, som er tiltænkt. Og for det andet skal du opbevare dine træpiller på en så forsvarlig vis, at du ikke udsætter dig selv og din familie for en unødig sundhedsmæssig risiko.

Opbevar træpillerne tørt

Du får ofte leveret træpillerne i sække, og selvom disse sække er lavet præcist til formålet, skal du stadig sikre dig, at træpillerne ikke får fugt. Træpiller er, som navnet antyder, lavet af træ - og træ tiltrækker fugt - som i sidste ende vil ødelægge træpillerne. Derfor kan du med fordel opbevare træpillerne i en tør kælder eller et isoleret skur, hvor regn og kondens ikke dannes.

Hvis du får leveret store mængder af træpiller fra en lastbil, som blæser træpillerne ind, kan du med fordel opbevare dem eksempelvis i en silo eller på et lager. Du skal huske på, at du aldrig må opbevare træpiller i løs vægt i selve fyrrummet.

Pas på dig selv

To forhold gør sig gældende, når du skal tænke på din egen sikkerhed i forbindelse med træpiller. Du skal være opmærksom på, at træpillernes støv kan virke generende - og det er præcis derfor, at vi fortæller dig, at du skal sørge for at opbevare dem forsvarligt. Støvet kan i øvrigt også udgøre en brandrisiko.

Selve træpillerne er jo (heldigvis) brandbare, men det betyder også, at du skal omgås dem med respekt. Derfor skal du hele tiden huske på, at der ikke må være træpiller i løs vægt liggende i fyrrummet. Opbevar altid dine træpiller i den emballage, de blev leveret i, så er du sikker på ikke at gå galt i byen.

Hvad er træpiller og biomasse?

Træpiller kategoriseres som biomasse. Men hvad er biomasse? Lad os først se på det, så du kan blive klogere på, hvorfor denne form for energi er så fordelagtig.
Kort sagt er biomasse organisk stof. Og det har faktisk været anvendt i mange tusinde år. De første bål, mennesket lavede, var afbrænding af organisk stof - typisk træ, kviste og grene. Så det er ikke en ny opfindelse. Men tanken om at anvende biomasse som kilde til menneskets nutidige energiforbrug og omdanne biomasse til el og varme er en relativ ny tankegang.

Træpiller

Træpiller er en ret fantastisk opfindelse, hvor biomassens CO2-neutralitet og dens samtidige evne til at levere varme og energi på smukkeste vis går hånd i hånd. CO2-neutral betyder, at træet ikke afgiver mere CO2, end det har optaget i sin levetid. Som bekendt benytter planter sig af fotosyntese, og det betyder, at de optager CO2 og afgiver (blandt andet) oxygen eller ilt. Derfor er der orden i regnskabet, og træpillerne er således ikke med til at øge drivhuseffekten.
Helt konkret er træpiller lavet af træspåner og savsmuld, som typisk er til overs fra anden produktion, eksempelvis møbelproduktion. Men træpillerne kan også laves af hele træstammer, som fældes. Inden det rå træ laves om til træpiller, skal det gennem en proces, hvor det varmes op.
Du skal holde øje med, om træpillerne kommer fra FSC®-certificerede skove, hvor du er sikker på, at produktionen foregår på forsvarlig vis. Både i forhold til miljøet og i forhold til arbejdskraften og lokalbefolkningen.

Hvad kendetegner træpiller af høj kvalitet?

Der er desværre kun en meget ringe kontrol med kvaliteten af træpiller, og som vi har skrevet om andetsteds, er der også et stort marked for sort handel med træpiller, hvor du absolut ikke kan vide, hvad du køber.

  • Så hvordan afgør du, om du har fået fat i træpiller af en god kvalitet?
Enhver kan hævde, at de ligger inde med de bedste træpiller. Og det er langt hen ad vejen en uholdbar situation, da du sjældent har de allerbedste muligheder for at afgøre, om påstanden faktisk holder vand. Derfor opstår der typisk en situation, hvor du køber træpiller med henblik på at spare
penge. Det er problematisk, da de billige træpiller oftest er af en sådan kvalitet, at du ender med at bruge for mange og nedsætte dit pillefyrs effekt.
Men der er dog et par gode råd, du kan følge, hvis du gerne vil optimere din chance for at få fat i nogle træpiller, der både behandler fyret godt og sikrer dig en god økonomi på lang sigt.

Vær vågen og hold øje med disse ting

Helt overordnet skal du holde øje med fire parametre, når du skal afgøre, hvilken kvalitet den pågældende træpille har:

  • Træets oprindelse
  • Træpillernes størrelse
  • Træpillernes vandindhold
  • Mængden af aske træpillerne producerer
Træ er ikke bare træ. Når du køber Heatlets træpiller, kan du være sikker på, at alt træ stammer fra bæredygtigt drevne skove. Eksempelvis kan træet stamme fra FSC®-certificerede skove. Her tages altid store hensyn til miljøet, dyrelivet, biodiversiteten og lokalbefolkningen.

Desuden kan det betale sig at være på udkig efter at træpillerne er ENPlus certificerede. Her er du nemlig sikker på, at der i udpræget grad er brugt afbarket træ, og du slipper altså for at skulle fyre med en træpille, der for mestendels er produceret af grene, bark eller løv.

Da vi har med træ at gøre, kan du ikke undgå, at der er et vist vandindhold. Træ suger vand til sig - og selvom træet går gennem en proces, hvor det forarbejdes til træpiller, skal du stadig kigge efter, hvor stor en procentdel af træpillerne, der er vand. Sørg for at købe træpiller, hvor vandindholdet ikke overstiger 10%.

Til sidst skal du huske at bruge den rette størrelse træpiller. Her kan din leverandør eller installatør hjælpe dig med at fortælle dig, hvilken størrelse der passer bedst til netop dit pillefyr. Det er nemlig individuelt og har at gøre med størrelsen på dit fyr - og i sidste ende hvor robust det er.

Stik næsen i træpillerne

Du har nok ikke adgang til et laboratorium, hvor du kan teste træpillerne på kryds og tværs. Men mindre kan bestemt også gøre det. Udover at du skal bruge din sunde fornuft og købe dine træpiller hos forhandlere med kendskab til og forstand på træpiller, kan du også med fordel bruge dine øjne og din næse, når du skal vurdere kvaliteten.

Duft røgen. Den skal lugte som afbrændt træ og ikke have underlige nuancer af kemikalier eller andet. Pillerne skal have en ens træagtig farve og gerne være nogenlunde ens i udtrykket. Når du brænder træpillerne af, skal der heller ikke produceres mængder af slagge eller aske.

Træpiller er en investering i vores miljø

Biomasse er en af fremtidens energiformer og på samme tid en meget fornuftig investering i vore miljø. Efterhånden som oliefyret sløjfes, og vi bevæger os væk fra brugen af fossile brændstoffer, har vi været nødt til at se os om efter en anden måde, som kan imødekomme vores store behov for energi. Vind- og solenergi gør det ikke alene, og blandt andet af den grund er det blevet populært at benytte sig af biomasse

Biomasse og træpiller er som sagt CO2-neutralt. Og det betyder, at afbrændingen af træpiller ikke forværrer drivhuseffekten, da mængden af den CO2 der afgives, er lig den mængde CO2, som træet oprindeligt optog. Det er en smuk miljømæssig balance, som er med til at holde vores natur, miljø og ozonlag i god form.

Og en investering i din privatøkonomi

Alt dette med ozonlag og CO2-neutralitet kan lyde en smule fremmed. Og du tænker måske over, om du overhovedet gør en forskel. Men det gør du. Sammen med alle de andre mennesker, der har fået øjnene op for, at det kan lade sig gøre at fyre med træpiller og få meget mere grøn varme for pengene.

For ikke blot er varmen grøn; den er også billig. I forhold til et oliefyr eller elvarme kan du spare op til 70% på din varmeregning. Det er trods alt en del penge, du kan bruge på andre og mere interessante ting. Og hvis du på samme tid sørger for at passe ordentligt på dit pillefyr og anvender træpiller af god kvalitet, er du sikker på at kunne have glæde af dit pillefyr i mange år frem.

License Code: FSC® C125676

Køb bæredygtige træpiller her

opbevaring af træpiller

Sådan opbevarer du træpiller

De nymodens træpillefyr er heldigvis indrettet på sådan en måde, at du skal bruge et minimum af kræfter og tid på at tilføre dem brændstof. Langt hen ad vejen er pillefyret automatiseret og meget let at håndtere. Dog skal du tænke på, at disse pillefyr jo alligevel er afhængige af træpiller med henblik på at producere mere grøn varme for pengene.

Træpiller leveres under normale omstændigheder i ret store mængder ad gangen. Og i øvrigt viser det sig også, at du kan spare mange penge, hvis du sørger for netop at købe en stor mængde af træpiller, når du køber ind til dit pillefyr.

Men hvordan opbevarer du dine træpiller på bedst mulige vis? 

Når du skal opbevare dine træpiller på forsvarlig vis, er der især to forhold, du skal være opmærksom på. For det første skal du sørge for, at træpillerne kan bibeholde deres brændværdi og dermed levere den mængde af energi, som er tiltænkt. Og for det andet skal du opbevare dine træpiller på en så forsvarlig vis, at du ikke udsætter dig selv og din familie for en unødig sundhedsmæssig risiko.

Opbevar træpillerne tørt

Du får ofte leveret træpillerne i sække, og selvom disse sække er lavet præcist til formålet, skal du stadig sikre dig, at træpillerne ikke får fugt. Træpiller er, som navnet antyder, lavet af træ - og træ tiltrækker fugt - som i sidste ende vil ødelægge træpillerne. Derfor kan du med fordel opbevare træpillerne i en tør kælder eller et isoleret skur, hvor regn og kondens ikke dannes.

Hvis du får leveret store mængder af træpiller fra en lastbil, som blæser træpillerne ind, kan du med fordel opbevare dem eksempelvis i en silo eller på et lager. Du skal huske på, at du aldrig må opbevare træpiller i løs vægt i selve fyrrummet.

Pas på dig selv

To forhold gør sig gældende, når du skal tænke på din egen sikkerhed i forbindelse med træpiller. Du skal være opmærksom på, at træpillernes støv kan virke generende - og det er præcis derfor, at vi fortæller dig, at du skal sørge for at opbevare dem forsvarligt. Støvet kan i øvrigt også udgøre en brandrisiko.

Selve træpillerne er jo (heldigvis) brandbare, men det betyder også, at du skal omgås dem med respekt. Derfor skal du hele tiden huske på, at der ikke må være træpiller i løs vægt liggende i fyrrummet. Opbevar altid dine træpiller i den emballage, de blev leveret i, så er du sikker på ikke at gå galt i byen.

Hvad er træpiller og biomasse?

Træpiller kategoriseres som biomasse. Men hvad er biomasse? Lad os først se på det, så du kan blive klogere på, hvorfor denne form for energi er så fordelagtig.
Kort sagt er biomasse organisk stof. Og det har faktisk været anvendt i mange tusinde år. De første bål, mennesket lavede, var afbrænding af organisk stof - typisk træ, kviste og grene. Så det er ikke en ny opfindelse. Men tanken om at anvende biomasse som kilde til menneskets nutidige energiforbrug og omdanne biomasse til el og varme er en relativ ny tankegang.

Træpiller

Træpiller er en ret fantastisk opfindelse, hvor biomassens CO2-neutralitet og dens samtidige evne til at levere varme og energi på smukkeste vis går hånd i hånd. CO2-neutral betyder, at træet ikke afgiver mere CO2, end det har optaget i sin levetid. Som bekendt benytter planter sig af fotosyntese, og det betyder, at de optager CO2 og afgiver (blandt andet) oxygen eller ilt. Derfor er der orden i regnskabet, og træpillerne er således ikke med til at øge drivhuseffekten.
Helt konkret er træpiller lavet af træspåner og savsmuld, som typisk er til overs fra anden produktion, eksempelvis møbelproduktion. Men træpillerne kan også laves af hele træstammer, som fældes. Inden det rå træ laves om til træpiller, skal det gennem en proces, hvor det varmes op.
Du skal holde øje med, om træpillerne kommer fra FSC®-certificerede skove, hvor du er sikker på, at produktionen foregår på forsvarlig vis. Både i forhold til miljøet og i forhold til arbejdskraften og lokalbefolkningen.

Hvad kendetegner træpiller af høj kvalitet?

Der er desværre kun en meget ringe kontrol med kvaliteten af træpiller, og som vi har skrevet om andetsteds, er der også et stort marked for sort handel med træpiller, hvor du absolut ikke kan vide, hvad du køber.

  • Så hvordan afgør du, om du har fået fat i træpiller af en god kvalitet?
Enhver kan hævde, at de ligger inde med de bedste træpiller. Og det er langt hen ad vejen en uholdbar situation, da du sjældent har de allerbedste muligheder for at afgøre, om påstanden faktisk holder vand. Derfor opstår der typisk en situation, hvor du køber træpiller med henblik på at spare
penge. Det er problematisk, da de billige træpiller oftest er af en sådan kvalitet, at du ender med at bruge for mange og nedsætte dit pillefyrs effekt.
Men der er dog et par gode råd, du kan følge, hvis du gerne vil optimere din chance for at få fat i nogle træpiller, der både behandler fyret godt og sikrer dig en god økonomi på lang sigt.

Vær vågen og hold øje med disse ting

Helt overordnet skal du holde øje med fire parametre, når du skal afgøre, hvilken kvalitet den pågældende træpille har:

  • Træets oprindelse
  • Træpillernes størrelse
  • Træpillernes vandindhold
  • Mængden af aske træpillerne producerer
Træ er ikke bare træ. Når du køber Heatlets træpiller, kan du være sikker på, at alt træ stammer fra bæredygtigt drevne skove. Eksempelvis kan træet stamme fra FSC®-certificerede skove. Her tages altid store hensyn til miljøet, dyrelivet, biodiversiteten og lokalbefolkningen.

Desuden kan det betale sig at være på udkig efter at træpillerne er ENPlus certificerede. Her er du nemlig sikker på, at der i udpræget grad er brugt afbarket træ, og du slipper altså for at skulle fyre med en træpille, der for mestendels er produceret af grene, bark eller løv.

Da vi har med træ at gøre, kan du ikke undgå, at der er et vist vandindhold. Træ suger vand til sig - og selvom træet går gennem en proces, hvor det forarbejdes til træpiller, skal du stadig kigge efter, hvor stor en procentdel af træpillerne, der er vand. Sørg for at købe træpiller, hvor vandindholdet ikke overstiger 10%.

Til sidst skal du huske at bruge den rette størrelse træpiller. Her kan din leverandør eller installatør hjælpe dig med at fortælle dig, hvilken størrelse der passer bedst til netop dit pillefyr. Det er nemlig individuelt og har at gøre med størrelsen på dit fyr - og i sidste ende hvor robust det er.

Stik næsen i træpillerne

Du har nok ikke adgang til et laboratorium, hvor du kan teste træpillerne på kryds og tværs. Men mindre kan bestemt også gøre det. Udover at du skal bruge din sunde fornuft og købe dine træpiller hos forhandlere med kendskab til og forstand på træpiller, kan du også med fordel bruge dine øjne og din næse, når du skal vurdere kvaliteten.

Duft røgen. Den skal lugte som afbrændt træ og ikke have underlige nuancer af kemikalier eller andet. Pillerne skal have en ens træagtig farve og gerne være nogenlunde ens i udtrykket. Når du brænder træpillerne af, skal der heller ikke produceres mængder af slagge eller aske.

Træpiller er en investering i vores miljø

Biomasse er en af fremtidens energiformer og på samme tid en meget fornuftig investering i vore miljø. Efterhånden som oliefyret sløjfes, og vi bevæger os væk fra brugen af fossile brændstoffer, har vi været nødt til at se os om efter en anden måde, som kan imødekomme vores store behov for energi. Vind- og solenergi gør det ikke alene, og blandt andet af den grund er det blevet populært at benytte sig af biomasse

Biomasse og træpiller er som sagt CO2-neutralt. Og det betyder, at afbrændingen af træpiller ikke forværrer drivhuseffekten, da mængden af den CO2 der afgives, er lig den mængde CO2, som træet oprindeligt optog. Det er en smuk miljømæssig balance, som er med til at holde vores natur, miljø og ozonlag i god form.

Og en investering i din privatøkonomi

Alt dette med ozonlag og CO2-neutralitet kan lyde en smule fremmed. Og du tænker måske over, om du overhovedet gør en forskel. Men det gør du. Sammen med alle de andre mennesker, der har fået øjnene op for, at det kan lade sig gøre at fyre med træpiller og få meget mere grøn varme for pengene.

For ikke blot er varmen grøn; den er også billig. I forhold til et oliefyr eller elvarme kan du spare op til 70% på din varmeregning. Det er trods alt en del penge, du kan bruge på andre og mere interessante ting. Og hvis du på samme tid sørger for at passe ordentligt på dit pillefyr og anvender træpiller af god kvalitet, er du sikker på at kunne have glæde af dit pillefyr i mange år frem.

License Code: FSC® C125676

Køb bæredygtige træpiller her