Øverst på siden

Pas godt på dit pillefyr - følg loven!

Inden du installerer et pillefyr, bør du se nærmere på de lovkrav, som er opstillet i forhold til installation af pillefyr og indretning af fyrrum. Der er nemlig visse betingelser knyttet til både selve pillefyret, det rum pillefyret skal stå i, samt standen og udformningen af din skorsten. Og for at være på den sikre side og undgå problemer i fremtiden bør du læse med i det følgende, så du kan danne dig et overblik over de ting, du skal huske at være opmærksom på.

Lovkrav til pillefyr

Lovkravene til et pillefyr er ret firkantede og handler i bund og grund om, at pillefyret har en virkningsgrad og en emissionsgrad, som skal svare til nogle nøjere fastlagte værdier. Det betyder også, at du ikke må ændre på dit pillefyr, når du har købt det, da du så kan komme til at ændre på disse værdier. For at sikre at pillefyret lever op til de krav, der stilles, skal det godkendes, inden det kommer på det danske marked. Godkendelsen står blandt andet Teknologisk Institut for. På den måde skulle forbrugeren gerne kunne vide sig sikker på, at han eller hun får et pillefyr, som er lovligt at installere og virker efter hensigten.

 Du skal også huske på, at det i visse tilfælde kræver en byggetilladelse, når du skal have et pillefyr. Hovedreglen er, at større anlæg, der kan levere over 60 kWh eller fyr, der skal stå steder, hvor der adgang til letantændelige stoffer, kræver en byggetilladelse.

Husk dette, inden du køber et pillefyr

Nu da du har besluttet dig for at købe et pillefyr og på den måde få meget mere grøn energi for pengene, er der stadig nogle elementer, du skal huske på, så du er sikker på at få den bedste, reneste og mest økonomiske oplevelse med dit nye pillefyr.

 Du skal eksempelvis tænke på, hvad dit behov er. Der er nemlig forskel på, om du bor i et hus på 200 kvadratmeter eller 100 kvadratmeter. Ligesom der er forskel på behovet alt afhængigt af antallet af personer i husstanden. Her kan det vær en god idé at alliere sig med en VVS-installatør, som har både erfaringen og ekspertisen til at hjælpe dig med at træffe et fornuftigt valg, som du i fremtiden vil blive glad for. Sørg for, at du finder en VVS-installatør, der har et grundigt kendskab til denne slags installationer, da installationen også er underlagt en række af forskellige krav, som det er fordelagtigt, at installatøren på forhånd er bekendt med.

Installation af pillefyr

Udover at VVS-installatøren selvfølgelig skal rette sig efter producentens anvisninger med hensyn til installation af et pillefyr, er der en række af andre forhold, som både du og VVS-installatøren skal være opmærksomme på. Det er i høj grad forholdene vedrørende nogle tekniske detaljer, der skal tages højde for, og de kan være lidt svære at forstå for ikke-indviede, men vi vil gøre vores bedste for at forklare det så simpelt som muligt.

 For det første skal pillefyret opfylde en række af krav i forhold til Brandteknisk Vejledning og Arbejdstilsynet. Det betyder, at anlægget skal være fremstillet, trykprøvet og sikret, så det stemmer overens med kravene i disse skrivelser. Under normale omstændigheder lever de danske pillefyr let op disse krav.

 For det andet er det meget vigtigt, at anlægget ikke kan få så høj en temperatur på overfladen, at der kan gå ild i brændbare materialer. Derfor skal du sikre dig, at VVS-installatøren isolerer pillefyret med et materiale, der netop er godkendt til at sikre dig mod dette.

 Udover disse bestemmelser er der en lang række af andre sikkerhedsanordninger, pillefyret skal være udstyret med for at undgå personskade og for at beskytte omgivelserne. Det kan lyde voldsomt, men faktum er, at et pillefyr i dagligdagen er en sikker og robust leverandør af grøn varme.

Fyrrummet skal være korrekt indrettet

Udover at du skal sørge for, at dit pillefyr lever op til en række af lovbestemte krav, er der også krav til indretningen af dit fyrrum. Dette har især at gøre med, at pillefyret af natur kan blive varmt. For selv om pillefyret bliver isoleret og således ikke skal kunne afgive voldsomme mængder af varme til loft og gulv, skal du alligevel være forsigtig.                                      

For gulvets vedkommende betyder det, at dette under selve kedlen og 30 cm fra kedlens sider og 60 cm fra kedlens forside skal være sikret mod brand. Det betyder egentlig blot i praksis, at det er en god idé at sørge for eksempelvis et betongulv i kedlens nærhed.

 Ser vi nærmere på loftet, skal du også her sørge for, at eventuel ild får de allerdårligste muligheder for at udvikle sig. Derfor skal du som et minimum gå efter en klasse 1-beklædning. Det kan for eksempel være gipsplader. På den måde er du bedst sikret mod brand. Du skal også sørge for, at der en branddør. Skulle der opstå brand, skal du være sikker på, at rummet kan modstå ilden i mindst tres minutter.

Vedligeholdelse af pillefyr

Der er mange mennesker, som vil hævde, at du skal bruge uforholdsmæssigt meget tid på at vedligeholde dit pillefyr. Vi vil hævde, at det er en sandhed med modifikationer. Specielt i disse tider hvor udviklingen af pillefyr går meget hurtigt, og der kommer nye modeller, som har en høj grad af brugervenlighed. Men for at undgå problemer med pillefyret er der alligevel en række af retningslinjer, du med fordel kan benytte dig af, hvis du gerne vil sørge for at bibeholde en høj virkningsgrad og holde udgifterne til reparation og vedligeholdelse minimale.

 Cirka en gang om måneden bør du gå anlægget efter i sømmene. Husk altid at slå strømmen fra, inden du rører ved delene inde i pillefyret. Her kan du tjekke de bevægelige dele og se efter, om de forskellige pakninger er tætte. Du bør også holde kedlen ren. Rene røgrør er med til at sikre en god økonomi, og du kan glæde dig over, at mange pillefyr af god kvalitet har automatisk rensning af netop disse. Se dem dog alligevel efter, da en tilsodet kedel kan betyde, at du kommer til at anvende langt flere træpiller, end det er nødvendigt.

 Mindst en gang om året skal du have en professionel til at se dit pillefyr efter. Alt afhængigt af det pillefyr, du har købt, og den aftale, du har lavet med leverandøren, kan dette være en service, du ikke skal betale for. Installatøren skal gå dit pillefyr efter i sømmene og sikre sig, at alle dele fungerer korrekt. Det er også en måde at sikre sig på med hensyn til at sørge for, at du kan bibeholde en økonomisk og miljømæssig korrekt måde at fyre på. Husk i øvrigt på, at du altid bør insistere på, at der anvendes originale reservedele, såfremt der skulle opstå en situation, hvor du skal have skiftet noget ud på pillefyret.

Husk lige skorstenen

Midt i alle tankerne om anskaffelsen af et pillefyr sker det desværre ofte, at folk glemmer at tage hensyn til hvilken skorsten, de har. Den skal nemlig passe til det nye brændsel, og selvom der i langt de fleste tilfælde ikke er noget bekymre sig over, skal du alligevel huske på at kontakte din lokale skorstensfejer.

 Det er nemlig sådan, at moderne pillefyr har meget lave røggastemperaturer, og det fører til, at der dannes kondens inde i skorstenen. Hvis din skorsten er en aldrende herre, kan det være, at den ikke kan tåle det. Derfor skal du have skorstensfejeren ud at se på sine forhold. I forbindelse med skorstensfejerens inspektion af både fyrrum og skorsten, skal denne udfærdige og underskrive en prøvningsattest, som siger god for de forhold, der er på ejendommen. Husk dog altid på, at det er dit ansvar at få fat i en skorstensfejer.

Køb Heatlets træpiller her


Pas godt på dit pillefyr - følg loven!

Inden du installerer et pillefyr, bør du se nærmere på de lovkrav, som er opstillet i forhold til installation af pillefyr og indretning af fyrrum. Der er nemlig visse betingelser knyttet til både selve pillefyret, det rum pillefyret skal stå i, samt standen og udformningen af din skorsten. Og for at være på den sikre side og undgå problemer i fremtiden bør du læse med i det følgende, så du kan danne dig et overblik over de ting, du skal huske at være opmærksom på.

Lovkrav til pillefyr

Lovkravene til et pillefyr er ret firkantede og handler i bund og grund om, at pillefyret har en virkningsgrad og en emissionsgrad, som skal svare til nogle nøjere fastlagte værdier. Det betyder også, at du ikke må ændre på dit pillefyr, når du har købt det, da du så kan komme til at ændre på disse værdier. For at sikre at pillefyret lever op til de krav, der stilles, skal det godkendes, inden det kommer på det danske marked. Godkendelsen står blandt andet Teknologisk Institut for. På den måde skulle forbrugeren gerne kunne vide sig sikker på, at han eller hun får et pillefyr, som er lovligt at installere og virker efter hensigten.

 Du skal også huske på, at det i visse tilfælde kræver en byggetilladelse, når du skal have et pillefyr. Hovedreglen er, at større anlæg, der kan levere over 60 kWh eller fyr, der skal stå steder, hvor der adgang til letantændelige stoffer, kræver en byggetilladelse.

Husk dette, inden du køber et pillefyr

Nu da du har besluttet dig for at købe et pillefyr og på den måde få meget mere grøn energi for pengene, er der stadig nogle elementer, du skal huske på, så du er sikker på at få den bedste, reneste og mest økonomiske oplevelse med dit nye pillefyr.

 Du skal eksempelvis tænke på, hvad dit behov er. Der er nemlig forskel på, om du bor i et hus på 200 kvadratmeter eller 100 kvadratmeter. Ligesom der er forskel på behovet alt afhængigt af antallet af personer i husstanden. Her kan det vær en god idé at alliere sig med en VVS-installatør, som har både erfaringen og ekspertisen til at hjælpe dig med at træffe et fornuftigt valg, som du i fremtiden vil blive glad for. Sørg for, at du finder en VVS-installatør, der har et grundigt kendskab til denne slags installationer, da installationen også er underlagt en række af forskellige krav, som det er fordelagtigt, at installatøren på forhånd er bekendt med.

Installation af pillefyr

Udover at VVS-installatøren selvfølgelig skal rette sig efter producentens anvisninger med hensyn til installation af et pillefyr, er der en række af andre forhold, som både du og VVS-installatøren skal være opmærksomme på. Det er i høj grad forholdene vedrørende nogle tekniske detaljer, der skal tages højde for, og de kan være lidt svære at forstå for ikke-indviede, men vi vil gøre vores bedste for at forklare det så simpelt som muligt.

 For det første skal pillefyret opfylde en række af krav i forhold til Brandteknisk Vejledning og Arbejdstilsynet. Det betyder, at anlægget skal være fremstillet, trykprøvet og sikret, så det stemmer overens med kravene i disse skrivelser. Under normale omstændigheder lever de danske pillefyr let op disse krav.

 For det andet er det meget vigtigt, at anlægget ikke kan få så høj en temperatur på overfladen, at der kan gå ild i brændbare materialer. Derfor skal du sikre dig, at VVS-installatøren isolerer pillefyret med et materiale, der netop er godkendt til at sikre dig mod dette.

 Udover disse bestemmelser er der en lang række af andre sikkerhedsanordninger, pillefyret skal være udstyret med for at undgå personskade og for at beskytte omgivelserne. Det kan lyde voldsomt, men faktum er, at et pillefyr i dagligdagen er en sikker og robust leverandør af grøn varme.

Fyrrummet skal være korrekt indrettet

Udover at du skal sørge for, at dit pillefyr lever op til en række af lovbestemte krav, er der også krav til indretningen af dit fyrrum. Dette har især at gøre med, at pillefyret af natur kan blive varmt. For selv om pillefyret bliver isoleret og således ikke skal kunne afgive voldsomme mængder af varme til loft og gulv, skal du alligevel være forsigtig.                                      

For gulvets vedkommende betyder det, at dette under selve kedlen og 30 cm fra kedlens sider og 60 cm fra kedlens forside skal være sikret mod brand. Det betyder egentlig blot i praksis, at det er en god idé at sørge for eksempelvis et betongulv i kedlens nærhed.

 Ser vi nærmere på loftet, skal du også her sørge for, at eventuel ild får de allerdårligste muligheder for at udvikle sig. Derfor skal du som et minimum gå efter en klasse 1-beklædning. Det kan for eksempel være gipsplader. På den måde er du bedst sikret mod brand. Du skal også sørge for, at der en branddør. Skulle der opstå brand, skal du være sikker på, at rummet kan modstå ilden i mindst tres minutter.

Vedligeholdelse af pillefyr

Der er mange mennesker, som vil hævde, at du skal bruge uforholdsmæssigt meget tid på at vedligeholde dit pillefyr. Vi vil hævde, at det er en sandhed med modifikationer. Specielt i disse tider hvor udviklingen af pillefyr går meget hurtigt, og der kommer nye modeller, som har en høj grad af brugervenlighed. Men for at undgå problemer med pillefyret er der alligevel en række af retningslinjer, du med fordel kan benytte dig af, hvis du gerne vil sørge for at bibeholde en høj virkningsgrad og holde udgifterne til reparation og vedligeholdelse minimale.

 Cirka en gang om måneden bør du gå anlægget efter i sømmene. Husk altid at slå strømmen fra, inden du rører ved delene inde i pillefyret. Her kan du tjekke de bevægelige dele og se efter, om de forskellige pakninger er tætte. Du bør også holde kedlen ren. Rene røgrør er med til at sikre en god økonomi, og du kan glæde dig over, at mange pillefyr af god kvalitet har automatisk rensning af netop disse. Se dem dog alligevel efter, da en tilsodet kedel kan betyde, at du kommer til at anvende langt flere træpiller, end det er nødvendigt.

 Mindst en gang om året skal du have en professionel til at se dit pillefyr efter. Alt afhængigt af det pillefyr, du har købt, og den aftale, du har lavet med leverandøren, kan dette være en service, du ikke skal betale for. Installatøren skal gå dit pillefyr efter i sømmene og sikre sig, at alle dele fungerer korrekt. Det er også en måde at sikre sig på med hensyn til at sørge for, at du kan bibeholde en økonomisk og miljømæssig korrekt måde at fyre på. Husk i øvrigt på, at du altid bør insistere på, at der anvendes originale reservedele, såfremt der skulle opstå en situation, hvor du skal have skiftet noget ud på pillefyret.

Husk lige skorstenen

Midt i alle tankerne om anskaffelsen af et pillefyr sker det desværre ofte, at folk glemmer at tage hensyn til hvilken skorsten, de har. Den skal nemlig passe til det nye brændsel, og selvom der i langt de fleste tilfælde ikke er noget bekymre sig over, skal du alligevel huske på at kontakte din lokale skorstensfejer.

 Det er nemlig sådan, at moderne pillefyr har meget lave røggastemperaturer, og det fører til, at der dannes kondens inde i skorstenen. Hvis din skorsten er en aldrende herre, kan det være, at den ikke kan tåle det. Derfor skal du have skorstensfejeren ud at se på sine forhold. I forbindelse med skorstensfejerens inspektion af både fyrrum og skorsten, skal denne udfærdige og underskrive en prøvningsattest, som siger god for de forhold, der er på ejendommen. Husk dog altid på, at det er dit ansvar at få fat i en skorstensfejer.

Køb Heatlets træpiller her